Thứ Năm, 26 tháng 5, 2016

Obama, Nguyễn Du, Lý Thường Kiệt

Obama, Nguyn Du, Lý Thường Kit
Ngô Nhân Dng
Tuesday, May 24, 2016 1:56:53 PM 


Sau khi ông Obama tuyên b lnh cm bán vũ khí cho Vit Nam, phát ngôn viên B Ngoi Giao Bc Kinh t ý hoan nghênh, nói, “Trung Quc cũng mun M bãi b lnh cm vn vũ khí! Sau v tàn sát Thiên An Môn năm 1989, các nước Tây đã ngưng bán bom đạn cho Trung Cng.
Nhưng các nhà bình lun bên Tàu không nói “ngoi giao” như vy. Tân Hoa Xã đe rng không nên kết thân vi nhau đểđe da và làm thit hi quyn li chiến lược ca mt nước th ba!” Ai cũng hiu h nói nước th ba nào. Giáo Sư Nghê Nhc Hùng, (Ni Lexiong), mt chuyên gia v hàng hi Ði Hc Thượng Hi, nói rõ hơn, rng quyết Washington và Hà Ni đã lp mt “liên minh gn như quân s, nhm vào Trung Quc.”
Ngày hôm sau, chc quan chc Trung Cng còn ni gin hơn, khi ông Obama nói vi dân Hà Ni: “Trong lch s, nhiu ln các bn không được t quyết định s phn mình.” (Chúng tôi biết: Mt ngàn năm không quyết định được s phn mình). Ông ta nhc: “Người Vit Nam có bài thơ: Sông núi nước Nam vua Nam - Rành rành định phn ti sách tri.” Người Vit Nam nào nghe mt ông tng thng M nhc ti câu thơ ca Lý Thường Kit, thế k th 11, mà không mun đứng dy, máu sôi lên? Ðến lúc ông Obama nhc đến “trăm năm, đến “ca tin” thì chc các c bà vn thuc lòng thơ Nguyn Du có th rt nước mt; các c s ngân nga ngâm Kiu: “Rng trăm năm cũng t đây, ca tin gi mt chút này làm ghi!”
Ai dy cho ông tng thng M câu “Nam quc san hà Nam đế cư - Tit nhiên định phn ti thiên thư? Ai cho ông biết bài “Ni vòng tay ln?” Ai ch cho ông dn li Thin sư Thích Nht Hnh? Ai biết mà biết nêu ra hai câu Truyn Kiu? Có s gia M nào đã được tham kho ý kiến khi h son din văn? Hay tòa Ði S M Hà Ni đã đi nghe ngóng các trong cuc biu tình, đã hi thăm các ông Nguyn Hu Chi và Nguyn Quang A? Hay là Nguyn Văn Hi, Ðiếu Cy, mi mách nước khi được Tòa Bch c mi vào hi ý kiến trước khi ông khi hành?
Người Vit M chc phi lc đầu: Mình biết cu Obama này khôn lm, hùng bin, nói gii lm. Nhưng cũng không ng cu y lanh đến thế! Ðt chân trên đất Thăng Long mà nhc đến câu “thơ thn” trên sông Như Nguyt, xác định: Núi sông nước Nam thuc ch quyn ca người nước Nam! Cu Obama này đã không lú” mà li được rt nhiu “chú khôn” hiến kế!
Sau khi nhc dân tc Vit ôn li li dy ca Lý Thường Kit, ông Obama còn gii thích rõ hơn bng mt nguyên tc, c thế gii ngày nay đều công nhn: “Nguyên tc là các nước nh hay ln đều phi được tôn trng ch quyn và lãnh th, nước ln không được bt nt nước nh!”
Nhng li l nhn nh Bc Kinh này còn “nng ký” hơn c li tuyên b chp nhn bán thêm vũ khí. Quyết định bãi b lnh cm bán vũ khí chc chn đã được chn nhiu tháng trước khi ông tng thng M lên đường, không phi vì Vit Cng mi tr t do cho cha Nguyn Văn Lý. H không nói trước, để mi người hi hp ch đợi, và để khi nói ra gia Hà Ni thì “n tượng” mnh hơn. Trước hết, là mt tín hiu gi gii lãnh đạo Bc Kinh.
Obama còn ràng buc vic bán vũ khí sát thương vi tình trng nhân quyn. Li nói dè chng này là mt trò “mèo vn chut,” vn c Vit Cng ln Trung Cng. Bao gi bán, bán nhng vũ khí nào, bán s lượng bao nhiêu, s được tính toán tùy theo hành vi ca Cng Sn Vit Nam và Trung Quc.
Ði vi Vit Cng: B lnh cm bán vũ khí, nhưng bao gi bán, bán cái gì, còn tùy anh, anh có chu ni lng gông cùm cho dân Vit được sng làm người hay không?
Ði vi Trung Cng: Nếu anh bt hung hăng, M s ch bán my th vũ khi nh, ch phòng th. Nếu anh hăm da láng ging trâng tráo quá, s sàng qua, s bán th nng, bán nhiu hơn. Trong trò vn nhau gia con ó M và con rng Trung Cng trong vùng Bin Ðông, t bây gi M s có mt khí c mi để tăng hay gim nhit độ, tùy hành vi ca đối th. Lâu nay vic M bán máy bay, ha tin cho Nht Bn, Ðài Loan, Nam Hàn và Phi Lut Tân cũng vn din trò này. Ông Obama còn nói, “Vit Nam mua sm vũ khí bo v T quc.” Ti sao lo bo v T quc trong lúc này, ai cũng biết!
Barack Obama đã phóng mt tín hiu mi cho Tp Cn Bình. Ðng thi, giúp cho các doanh nghip M tuyn m thêm hàng chc ngàn công nhân trong my năm ti. Mt tin mng trong lúc dân M sp đi bu! C phiếu công ty Boeing đã tăng 0.68% trong ngày công b sp bán 100 máy bay 737 cho Vietjet, giá hơn 11 t đô la, cng thêm các hp đồng bo trì, bán ph tùng thay thế, vân vân, trong tương lai. Công ty Pratt & Whitney ca M cũng bán được 135 đầu máy phn lc để gn trên nhng phi cơ Airbus được đặt hàng năm ngoái, thâu hơn ba t na. M bán được máy bay còn Vit Nam s bán được giy dép, qun áo nhiu hơn, khi tha ước TPP được thi hành.
TPP chính là “ca tin gi mt chút này làm ghi” mà ông Obama đem ti. C nước Vit Nam đang ch TPP. Nht là các thanh niên đang lo không có vic làm. Sau khi TPP được thi hành, năm 2030 kinh tế Vit Nam s gia tăng mi năm 10%. Không nhng giúp Vit Nam phát trin kinh tế, TPP còn là mt đòn by để nâng Vit Nam lên thoát khi l thuc kinh tế Trung Cng.
Nhưng TPP cũng s thành mt tác nhân có th chuyn hóa xã hi Vit Nam. Ông Obama nói Hà Ni: “TPP s giúp cho xã hi minh bch, s ngăn bt tham nhũng, s bo v môi trường,...” Nói đến tham nhũng là đim đúng t huyt ca chế độ độc tài đảng tr. Nói ti môi trường làm xúc động tâm can hàng triu con người đang sng ngt ngư vì cá chết.
Người dân Vit Nam đang ngp th vì sng 70 năm dưới chế độ st máu cũng cm thy mt lung gió mát khi mt tng thng M đi ung bia, ăn bún ch, ngi trên chiếc ghế đẩu bng plastic, trò chuyn vi mt đầu bếp quc tế Anthony Bourdain; ri còn đem khoe hi trường M Ðình. Mng Internet Vit Nam tràn ngp nhng li bình phm: “Th hin nhân cách sng, hòa đồng, gn gũi, thân thin, khiến mi người thêm yêu mến và cm phc.” “Mt người lãnh đạo tuyt vi, tài gii và gin d, ming luôn mm cười đầy thân thin. Tuyt vi Obama!” Có người còn tính tin: “Chi phí ba ăn ca hai người ch có 6 USD.” Tôi thy c nét đẹp ca người Vit và s thân thin, d gn ca ngài tng thng. Nhiu người khen Obama cm đũa thông tho.
Không biết công an Vit Nam và mt v M đã gp quý v ch quán Bún ch Hương Liên và các thc khách bao nhiêu lâu, trước khi ông tng thng M ti ăn. Bao nhiêu người ngi trong quán lúc đó là do tòa Ði S M dàn xếp trước? Nhưng vic dàn cnh rt tài, trông rt t nhiên! Ðây là mt dp hiếm hoi khi mt quán ăn Vit Nam bán cho thc khách ngoi quc mà không t động tăng giá lên gp ba, gp năm ln! Nếu đồng bào mình gi được “nét đẹp” này, to thành thói quen, thì chuyến công du ca ông Obama mi tht s thành công!
Ðáp li thnh tình đó, ông Obama đã nói chuyn nhân quyn cho dân Vit cùng nghe. Ông khng định: “...nhân quyn là nhng giá tr ph quát, chung ca c loài người. Các quyn t do ngôn lun, t do biu tình đều ghi trong Hiến Pháp chính nước Vit Nam ca quý v. Tôi tin các nước s thành công hơn khi người dân có có quyn phát biu, quyn ngôn lun, quyn tiếp nhn thông tin, khi đó kinh tế s phát trin. Khi báo chí, truyn thông có th soi mói ti nhng ch ti tăm, các quan chc s b kim soát. Li ch trích s khiến chúng ta tiến b, ai có ý tưởng mi m có th chia s. Bu c t do s có nhng lãnh đạo tt. T do tôn giáo s khiến người ta yêu thương nhau hơn. Ðược t do lp hi, người dân s giúp gii quyết nhng vn đề mà chính ph không th làm.”
Chc thanh niên Hà Ni, Sài Gòn, Vinh, Huế, Ðà Nng,... đang tán gu vi nhau trong các quán bún ch, quán cà phê, v nhng chuyn ông Obama mi nói Hà Ni, và sp nói ti Sài Gòn. Li thêm vic Ði Hc Fulbright sp m trong ba tháng na. Chưa bao gi mt đại hc tư được cp giy phép nhanh k lc như vy! Ðây là đại hc tư, vô v li, độc lp, t tr, ln đầu tiên trong chế độ Cng Sn Vit Nam! Rõ ràng là đảng Cng Sn đang khát nước! Nói ti Nguyn Du, Lý Thường Kit, ông Obama đã khích động nim t hào ca gii tr Vit Nam, t hào v văn hóa dân tc, t hào v lch s oai hùng!
Nhiu bn tr Vit Nam, trong nước cũng như ngoài, đang Google coi hai câu thơ Nguyn Du trích t đon nào trong Truyn Kiu: “Rng trăm năm cũng t đây, ca tin gi mt chút này làm ghi!”! Bà m tôi, sinh trưởng Ðáp Cu, bên dòng sông Như Nguyt, nếu còn sng chc cũng mun xoa đầu mt “ông Tây Ðen” biết ly Kiu, bà s mng yêu: “Cái chú nh ni này, ai dy mà chú lém thế, láu thế?” Nhiu thanh niên Vit Nam chưa nghe hai câu Kiu này bao gi. Nhiu người còn chưa h nghe hai câu thơ Lý Thường Kit.
Cho nên dân Hà Ni đang k cho nhau nghe mt chuyn tiếu lâm cung đình mi. Bà ch tch Quc Hi hi ông tng bí thư đảng Cng Sn: “Chúng nó nói thng Obama nhc đến thơ Lý Thường Kit. Anh biết nó là ai không?” “Biết, sao không biết! Ðng chí Lý Thường Kit là bn chí thân ca H ch tch. Hi Bác H đi lính cho Bác Mao, làm hu cn trong Ð Bát L Quân, bác nu cơm, còn đồng chí Lý Thường Kit b ci và gánh nước!”


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét