Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

RFA: TOP VIDEO

RFA: TOP VIDEO


     
"Sông núi nước Nam vua Nam ở-Rành rành đã định tại sách trời”. Tổng thống Obama nói rằng "như những cây tre đứng thẳng ở các ngôi làng, tinh thần bất khuất của người Việt Nam như Lý Thường Kiệt đã ghi lại trong sử sách.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét