Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Từ Cánh Đồng Mây với LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ

Buổi nói chuyện của chương trình
Từ Cánh Đồng Mây với

LINH MỤC NGUYỄN VĂN LÝ
https://adam.amnesty.org/images/assets/58601-58700/58658/16_Nguyen_Van_Ly_July_2006-l481.jpg
LM. NGUYỄN VĂN LÝ
Xin bấm link để nghe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét