Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Chuyến Xe Đời đi qua .

Chuyến Xe Đời
đi qua .

                   Gửi : nguyễn phú trọng
                              Và bầy đàn cộng sản Việtnam.
XH.


Giữa rừng già hoang vu
Con bò già kéo xe
Xe cũ bò gầy yếu
Thương bò hay thương xe

Đường rừng xa mịt mù
bò già mắt đã mờ
quanh co vào ngõ cụt
thương kiếp bò âm u

Giữa rừng già hoang vu
Con bò nay đã già
bước chân cuồng  lú lẫn
chuyến xe đời đi qua

Đường mòn quanh tít mù
Xe cũ bò mù lòa
cơn địa chấn rung chuyển
nghĩa trang dưới chân bò

Ầm ầm cơn địa chấn
‘tử huyệt” đã mở ra
đường  lưỡi bò  Cắt  Cắt…!
Cút  Cút…    Formesa!

XH.
            8/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét