Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

Blog Hồ Trường


ĐỐI THOẠI kính giới thiệu :
Blog Hồ Trường:  http://hotruong1942.blogspot.com/
Chủ biên: GS Ngô Quốc Sĩ
Giao Sư Ngô Quốc Sĩ:
     Tha thiết với công cuộc vận động dân chủ hóa Việt Nam
     Tích cực yểm trợ và xây dựng Đối Thoại từ những ngày đầu
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét