Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016

HOA NẤM THÙY DƯƠNG

HOA NẤM THÙY DƯƠNG
Viết cho Mẹ Nấm
HoTruong


Ngc Quỳnh M Nm tên em
Nha Trang cát trng tóc mm gió trăng
Quỳnh hoa bích Ngc mưt xanh
Ươm bông Nm m tr cành nm con

Nm hoa hoa nm vuông tròn
Trăm con mt m ci ngun là đây
Thùy dương áo mng vai gy
Dân Nam ut nghn đa đày tháng năm
Em căm hn lũ vô tâm
Hái hoa ưp nm dy men Lc Hng
Tui thơ mng ưc bnh bng
Bút nghiên trau chut theo dòng nưc non
Nguyn làm ngôn s tri Đông
Ro tìm chân lý tri lòng nhân gian
Tim em ro rc tình trn
Quyết đem nhân nghĩa đp tan bo cưng
Viết em trong sáng như gương
Nhc tim dã thú qy vương mt ngưi
Em thn nhiên bưc ngang tri
Bàn chân dm nát đưươi mt dày
Sá gì trăm đng ngàn cay
Gót hài hoa np đy tin yêu
Trao em mt mnh khăn thêu
 Làm tin duyên nưc đi chiu T Do..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét