Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

Từ Cánh Đồng Mây

Buổi nói chuyện của chương trình
Từ Cánh Đồng Mây
với
LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM


https://www.danluan.org/files/styles/large/public/timgs/linhmuc.jpg?itok=pN-8XeWQ
LM. ĐẶNG HỮU NAM
Xin bấm link để nghe

 “Điều anh em nghe được trong bóng tối hãy nói nơi ánh sáng,
điều anh em nghe rỉ tai nhau hãy rao giảng trên mái nhà”. - (Mt 1)

image
“Lở đất long trời cuộc phanh thây địa chủ, kìa đạo đức Nguyễn Ái Quốc Mác-Lê! 
Thần căm người hận màn đấu tố ân nhân, ấy tình thương Hồ Chí Minh Cộng sản!”.

cid:image003.jpg@01D230AA.2B7F43E0

    GIÁO PHẬN VINH
BAN CÔNG LÝ VÀ HÒA BINH
Tổ chức ngày bảo vệ môi trường
http://www.giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1469669201.nv.png
Inline image 3
Cộng Sản đàn áp đồng bào Hà Tĩnh cầu nguyện Đức Mẹ

Inline image 6
BAN CÔNG LÝ & HÒA BÌNH
GIÁO PHẬN VINH
ĐƠN KIẾN NGHỊ
Thảm họa ô nhiễm biển Miền Trung do Formosa gây nên
http://www.giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1470012225.nv.jpg
http://www.giaophanvinh.net/uploads/spaw/news/1470013863.nv.jpg

Ảnh Thu Nhỏ

http://thanhnhacvietnam.net/DNA/Hinh/Nguyenbinhkhiem.jpg
Ngọn đuốc mà không có nguồn sáng, ánh sáng tự mất; 
Ham mê tiền bạc mà không có phúc, tài sản cũng mất.
LỜI DI CHÚC CỦA TIỀN NHÂN:
VUA TRẦN NHÂN TÔNG
(1258-1309)

 http://hon-viet.co.uk/RongVN2.gif

Các Người chớ quên!  Nghe lời Ta dạy
Chính nước lớn làm những điều bậy bạ
TRÁI ĐẠO LÀM NGƯỜI
Bất nghĩa bất nhân
Ỷ nước lớn
Tự cho mình cái quyền ăn nói! Nói một đường làm một nẻo! Vô luân!
Chớ xem thường chuyện nhỏ ngoài biên ải. Chuyện vụn vặt thành lớn chuyện: NGOẠI XÂM!

Họa Trung Hoa!  Tự lâu đời truyền kiếp!

Kiếm cớ này bày chuyện nọ! TÀ MA!
Không tôn trọng biên cương theo quy ước.  Tranh chấp hoài! Không thôn tính được ta
Chúng gậm nhấm Sơn Hà và Hải Đảo.  Chớ xem thường chuyện vụn vặt Chí Nguy!

Gặm nhấm dần giang sơn ta nhỏ lại Tổ ĐẠI BÀNG thành cái tổ chim di

Các việc trên khiến Ta đây nghĩ tới
Canh cánh bên lòng “ĐẠI SỰ QUỐC GIA”!
Chúng kiếm cớ xua quân qua ĐẠI VIỆTbiến nước ta thành quận huyện Trung Hoa!

VẬY NÊN
CÁC NGƯỜI PHẢI NHỚ LỜI TA DẶN
KHÔNG ĐỂ MẤT MỘT TẤC ĐẤT CỦA TIỀN NHÂN ĐỂ LẠI
HÃY ĐỀ PHÒNG  QUÂN ĐẠI HÁN TRUNG HOA!

LỜI NHẮN NHỦ CŨNG LÀ LỜI DI CHÚC
CHO MUÔN ĐỜI CON CHÁU NƯỚC NAM TA.

VUA LÊ THÁNH TÔNG Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét