Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công: Quy định và thực tiển ở Việt Nam

Viet-studies:

Tư liệu đặc biệt: Kiểm soát xung đột lợi ích trong khu vực công: Quy định và thực tiển ở Việt Nam (Ngân hàng Thế giới 6/2016) -- Báo cáo dài 140 trang, 3,2 MB◄◄◄

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét