Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Đối Thoại Điểm Tin ngày 28 tháng 2 năm 2017

Đối Thoại Điểm Tin ngày 28 tháng 2 năm 2017
  • Tin Ngoài Nước-Tín Châu 
  • Tin Trong Nước-Lê Hồng Lĩnh
  • Chuyện Việt Nam-Thanh Ly
Tin Ngòai Nước
Tín Châu tổng hợp

BBC 
Trung Quốc 'chiếm' Biển Đông, Trump đổ lỗi Obama?
Đất Nước Nhìn Từ Quán Nhậu Ba O Hà Tĩnh 

Viet-StudiesTin Trong Nước
                                                                                                                     Lê Hồng Lĩnh tổng hợp

Thông tin mỗi ngày
·        Ba Sàm.wp
·        Bùi Văn Bồng
·        Cầu Nhật Tân
·        Dân Làm Báo
·        Dan Luan
·        Đinh Tấn Lực
·        Đoan Trang
·        Huỳnh Ngọc Chênh
·        JB Nguyễn Hữu Vinh
·         Jonathan London
·        Nghiên cứu Quốc tế
·        Nguyễn Tường Thụy
·        GS Nguyễn Văn Tuấn
·        Người Buôn Gió 
·        Nguyễn Xuân Diện
·        Nhát sỹ Tô Hải
·        R F I
·        TTX VA
·        XUÂN VIỆT NAM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét