Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

TÁC PHẨM “VẾT CHÉM” RA MẮT ĐỒNG HƯƠNG NAM CALI

TÁC PHẨM “VẾT CHÉM” RA MẮT ĐỒNG HƯƠNG NAM CALI
Quốc Anh ghi thuật

Mưa rơi tầm tã suốt tuần qua. May mắn thay! Trời ửng nắng ngày Chúa Nhật, như một ân huệ của Trời Đất dành cho Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi, đã đứng ra tổ chức buổi ra mắt tác phẩm VẾT CHÉM, tuyển tập thơ văn Ngô Quốc Sĩ, ngày Chúa Nhật 19 tháng 2, năm 2017 tại Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu, Westminster, California.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét