Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Nhà Báo Phạm Trần: Truyền Thông Hải Ngoại và Cuộc Đấu Tranh ở Việt Nam

Đài Truyền hình SBTN (SBTN-DC (Saigon Broadcasting Television Network-Washington DC Office)  và AVTV (American-Vietnamese Television) khánh thành 1 Studio mới.
Nhà Báo Phạm Trần: Truyền Thông Hải Ngoại và Cuộc Đấu Tranh ở Việt Nam


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét