Thứ Sáu, 30 tháng 6, 2017

uyên bố của Mạng Lưới Blogger Việt Nam về bản án 10 năm tù đối với blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

Tuyên bố của Mạng Lưới Blogger Việt Nam về bản án 10 năm tù đối với blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Danlambao 
1. Bản án 10 năm tù của chế độ áp đặt lên Nguyễn Ngọc Như Quỳnh một lần nữa khẳng định rằng những hoạt động ôn hòa để cải thiện tình trạng Nhân Quyền tồi tệ; bảo vệ môi trường bị hủy hoại và sức khỏe người dân bị đe dọa; chấm dứt tình trạng công dân bị tra tấn, đánh đập đến chết trong các đồn công an, nhà tù, các trụ sở công quyền do công an quản lý; bảo vệ chủ quyền quốc gia; xây dựng tự do dân chủ tại Việt Nam là đi ngược lại chủ trương và chính sách của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam. Bản án này cũng một lần nữa cho thấy nhà nước CSVN đã xem thường dư luận quốc tế, tiếp tục vi phạm những hiệp ước ký kết với quốc tế về nhân quyền.

2. Bản án nặng nề nhất đối với một người phụ nữ hoạt động nhân quyền và dân sinh, một người mẹ có hai con nhỏ đã thể hiện rõ rệt bản chất vô nhân của nhà cầm quyền. Dưới sự thống trị và chỉ đạo của đảng cộng sản, công an lẫn quan tòa vốn là những đảng viên cộng sản đã đứng trên luật pháp, lạm dụng quyền lực, sử dụng các định chế quốc gia để khủng bố, trả thù công dân bất đồng chính kiến.

3. Bản án 10 năm tù không chỉ là bản án riêng đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mà còn là một thông điệp khủng bố, đe dọa tinh thần mà chế độ muốn răn đe những công dân yêu nước, những người hoạt động nhân quyền tại Việt Nam. Mọi hành động cải thiện xã hội, đời sống con người, môi trường sống đều bị cáo buộc là "lợi dụng" để tuyên truyền chống đối chế độ và bị tuyên án nặng nề.

4. Nạn nhân gánh chịu bản án 10 năm này với những hệ quả bi thảm về tinh thần, đời sống không chỉ là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vốn là người có ý chí sắt đá và nghị lực can trường. Những nạn nhân đó còn là con gái Nguyễn Bảo Nguyên (Nấm) 11 tuổi, con trai Nguyễn Nhật Minh (Gấu) 5 tuổi và người mẹ già Nguyễn Tuyết Lan của Quỳnh. Các thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam sẽ làm tất cả những gì cần làm để góp phần với gia đình Quỳnh chăm sóc nuôi Nấm và Gấu như vẫn đang làm trong suốt 8 tháng qua từ ngày Quỳnh bị bắt giam vô lối và như đã từng làm với tất cả các thành viên trong gia đình MLBVN.
5. Bạo lực, nhà tù và mọi bản án tù đày đều không thể giết chết được khát vọng tự do và hoài bão phục vụ tổ quốc của những công dân yêu nước. Nó đã không cầm tù được tinh thần và ý chí của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh: "Tôi mong muốn xây dựng một xã hội và đất nước tốt đẹp. Một quốc gia chỉ tự cường khi nó luôn gắn liền với nền tảng một xã hội mà người dân có tự do và hạnh phúc. Người dân chỉ có tự do và hạnh phúc khi có tự do ngôn luận và quyền tự do biểu đạt những điều mình mong muốn. Tôi mong rằng mọi người sẽ lên tiếng và đấu tranh, vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình để xây dựng một đất nước tươi đẹp hơn"; và khẳng định của Quỳnh khi nói với Mẹ: "Con xin lỗi mẹ và 2 con vì những gì con làm đã làm khiến tình mẫu tử mẹ con bị chia cắt lâu dài, nhưng con không ân hận về những gì mình đã làm. Và nếu như phải lựa chọn lại, con sẽ vẫn làm như vậy."

Những thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam sẽ tiếp tục ngọn lửa sáng ngời và con đường của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - người đồng sáng lập Mạng Lưới và là người chị, người em, người bạn đồng hành có rất nhiều tình nghĩa và luôn luôn sống chết với anh chị em.

6. Mạng Lưới Blogger Việt Nam sẽ tiếp nối ý chí bất khuất và tinh thần dấn thân của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và kêu gọi mọi công dân Việt Nam hãy vượt qua nỗi sợ hãi để cùng nhau phấn đấu nhằm xây dựng một đất nước Việt Nam sẽ không còn có một công dân nào phải gánh chịu những phiên tòa rừng rú và bản án oan nghiệt như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và những người bất đồng chính kiến khác. Bản án của chế độ áp đặt lên blogger Mẹ Nấm đã không giết chết được khát vọng và ý chí của chị. Nó cũng sẽ không bao giờ thủ tiêu được khát vọng và ý chí của chúng ta. 

Ngày 29 tháng 6 năm 2017


Announcement from the Vietnamese Bloggers' Network about 10 Year Imprisonment of Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh

http://danlambaovn.blogspot.com/2017/06/announcement-from-vietnamese-bloggers.html
1. The sentence of 10-year imprisonment that the regime imposed upon Nguyễn Ngọc Như Quỳnh once again reaffirmed that such moderate activities - to improve human rights, environmental protection, public health; to end torture, abuses at correction facilities; to protect national sovereignty, build democracy, foster freedom in Vietnam - are against the policies and guidelines of the Vietnamese Communist Party and its Government. This sentencing once again illustrates that the Communist Vietnam Government has repeatedly despised the public opinion of the international community and continued to violate international treaties on human rights. 

2. The heavy-handed verdict for a human rights activist, who is a mother of two young children, clearly demonstrated the inhumane nature of the government. Under the domination and direction of the communist party, security officials and judges - who are members of the communist party - had exceed their legal authority, abused their power, and leveraged national institutions as instruments of terror and vengeance against those citizens of dissent.

3. The 10-year sentence is not only a verdict against Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, but it is also a terrorizing message designed by the regime to threaten its patriotic citizens as well as current human rights activists in Vietnam. All activities to improve society, human life, and human conditions are allegedly considered “leverage” for propaganda against the regime and are to be punished severely. 

4. The true victims of this 10-year sentence are not only Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - a person of heroic conviction and courage - who will no doubt suffer tragic consequences to her spirit and ways of life; but also, her 11-year-old daughter Nguyễn Bảo Nguyên (Nấm), her five-year-old son Nguyễn Nhật Minh (Gấu), and her mother Nguyễn Tuyết Lan. Members of the Vietnamese Bloggers' Network (MLBVN) pledge to do all they can to help the Quỳnh family including providing assistance in raising Nấm và Gấu, as they have done in the past eight months since Quỳnh was imprisoned, and as they have done for other members of the MLBVN family. 

5. Violence, imprisonment, and unjust sentences cannot curtail the aspiration for freedom and the desire to serve the fatherland of patriotic citizens. The spirit and will of Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cannot be contained, “I want to build a just society and a good country. A country of self-reliance required a foundation of freedom and justice. Citizens are happy and free, when they enjoy the freedom of speech to express their opinion. I want all to speak up and fight to overcome self-doubt, so that we can build a better country for ourselves.” Quỳnh told her mother, “I apologize to you and my two children for what I have done to cause our separation, but I do not regret the things I have stood for. And if given the same chance, I will do so again.” Members of the Vietnamese Bloggers' Network will keep the burning flames and undaunted ways of Nguyễn Ngọc Như Quỳnh going. The co-founders as well as brothers and sisters of the Network would like to express profound gratitude and pledge of unity with you. 

6. The Vietnamese Bloggers' Network pledges to continue the impassioned spirit and dedicated commitment of Nguyễn Ngọc Như Quỳnh and call out to all Vietnamese citizens to overcome fear and work together to build a Country of Vietnam, in which no citizen will suffer unjust trial and undue sentences such as Nguyễn Ngọc Như Quỳnh and other dissidents. The verdict the regime imposed upon Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh did not kill her spirit and will, and it will not stop our desire and aspiration. 

June 30, 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét