Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

BẮC NINH: Khá nhiều cường hào, ác bá nổi lên

BẮC NINH: Khá nhiều cường hào, ác bá nổi lên
Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017
DanquyenBắc Ninh: Đảng viên phản ánh đến Bộ Chính Trị và Tổng Bí Thư v tệ nạn Cường hào ác bá là đảng viên lãnh đạo nổi lên khắp nơi, hoành hành, cướp bóc, trấn lột bát cơm của dân thường. 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét