Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 2)

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 2)

 
Trình Bút 29-11-2017 Mời đọc lại: Lời nói đầu và Phần 1 2. Lĩnh vực giao thông * Hoang ngôn: "Ai lại chui vào túi nilông như vậy" * Tác giả: Ông Hoàng Văn Nhân - phó chủ tịch...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét