Thứ Tư, 29 tháng 11, 2017

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 3)

Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 3)

 
Trình Bút 30-11-2017 Mời đọc lại: Lời nói đầu  --  Phần 1 và Phần 2 Lĩnh vực thuế, phí, vật giá * Hoang ngôn: “Việc đóng phí thể hiện sự yêu nước nên người dân phải thấy...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét