Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017


Hoang Ngôn “để lại cho đời” (phần 4)
AdminTD - 01/12/2017
Tiêng Dân
Trình Bút 1-12-2017 Mời đọc lại: Lời nói đầu  --  Phần 1  --  Phần 2 và Phần 3 4. Lĩnh vực điện, thủy điện, thủy lợi, cấp thoát nước * Hoang ngôn: "Ông Ngọc Hoàng mới trả lời được"...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét