Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017

VIỆN HÁN NÔM ĐÃ QUẢN LÝ TÀI LIỆU "ĐẶC BIỆT" NHƯ THẾ NÀO?

VIỆN HÁN NÔM ĐÃ QUẢN LÝ TÀI LIỆU "ĐẶC BIỆT" NHƯ THẾ NÀO?
Thứ Hai, 27 tháng 11, 2017
Xuandien

Một trong số kệ lưu giữ mộc bản tại chùa Vĩnh Nghiêm. Nguồn: Hội Mỹ thuật VN


VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM ĐÃ QUẢN LÝ TÀI LIỆU "THUỘC NHÓM TƯ LIỆU HÁN CHẾ ĐỌC" NHƯ THẾ NÀO?

Trong công văn sô 2054/KHXH-TCCB của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam gửi Nguyễn Xuân Diện, ở mục 3 có viết: "Các tài liệu trên trang facebook "Thư viện nhân học" trước đây và trên trang facebook "Thư viện khoa học" hiện nay do Viện Nghiên cứu Hán Nôm quản lý là những tài liệu không thuộc danh lục bí mật Nhà nước, không thuộc nhóm tư liệu hạn chế đọc"(Hết trích).

Viện Nghiên cứu Hán Nôm có một số tài liệu ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG, KHÔNG CHO PHÉP TIẾP CẬN VÀ KHAI THÁC. Chúng được đóng vào 2 thùng sắt gửi tại Trụ sở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam. Ấy vậy nhưng khi đối tác cần và có tiền, Viện Nghiên cứu Hán Nôm vừa rồi đã làm công văn xin "MƯỢN" 01 bộ sách quý trong két về để làm bản scan cung cấp cho đối tác.
 
Các ông Nguyễn Quang Thuấn, GS. TS Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Nguyễn Tuấn Cường, TS, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm giải trình việc này như thế nào!?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét