Thứ Ba, 30 tháng 1, 2018

Trung Cộng Không Đáng Sợ Đâu!

Nationwide Viet Radio - Washington
Trung Cộng Không Đáng Sợ Đâu!


NVR Morning News Jan 25 2018 Le Ngoc voi TS Mai Thanh Truyet
https://www.4shared.com/mp3/_ FqLEZ5jei/NVR_Morning_News_Le_ Ngoc_Jan_v.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét