Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

GS NGUYỄN ĐĂNG HƯNG LÊN TIẾNG VỀ VIỆC PHONG HỌC HÀM

GS NGUYỄN ĐĂNG HƯNG LÊN TIẾNG VỀ VIỆC PHONG HỌC HÀM
Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018
Xuandien


TẠP CHÍ VĂN HÓA NGHỆ AN PHỎNG VẤN GS NGUYỄN ĐĂNG HƯNG
VỀ VIỆC PHONG HÀM GS VÀ PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2017 VỪA QUA

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng (Đại học LiÈge, Vương quốc Bỉ): 

Nên gấp rút thành lập một ban thẩm định khác có tinh thần khoa học và tính độc lập cao

VHNA:
 Quan niệm và thực hành việc phong GS, PGS ở Việt Nam có gì khác so với thông lệ quốc tế?

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng: Có nhiều chỗ khác lắm! Trên Quốc tế chức danh GS, PGS dành cho việc giảng dạy đại học, gắn liền với số tiết dạy. Ở ta ngoài việc này nó lại là một học hàm cho quan chức chẳng liên quan đến nghiên cứu khoa học và giảng dạy! Nó chỉ thoả mãn tính háo danh của một bộ phận thành phần tự cho là trí thức!

Chúng tôi đã góp ý nên loại bỏ chức năng này mà 20 năm nay chưa được!

VHNA: Ông có bình luận gì về hiện tượng tăng đột biến về số lượng đã được Hội đồng Nhà nước về học hàm chuẩn y chuẩn bị trình chính phủ trong bối cảnh đã có chủ trương thắt chặt hơn chất lượng các ứng viên đăng ký dự phong hàm kể từ năm 2018?

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng: Ngày càng đông đảo các nhà khoa học chân chính nhất là các bạn trẻ được đào tạo tại Âu-Mỹ lên tiếng cải tiến tiêu chuẩn thẩm định của Hội Đồng chức danh nhà nước, một văn bản mới được soạn thảo trong đó nhiều đỏi hỏi cần thiết theo chuẩn quốc tế được nêu ra!
 
Tuy chưa hoàn chỉnh nhưng nhiều điều kiện nghiêm túc có tính quốc tế như phải có công bố khoa học quốc tế tối thiểu đã được đề đạt và trên nguyên tắc chuẩn mới sẽ áp dụng cho 2018!
 
Điều làm cho những kẻ hám danh nhưng thiếu trình độ lo ngại! Và họ không ngần ngại chạy nước rút cho qua được đợt tuyển chọn 2017! Có lẽ đây là lý do chính cho việc tăng đột biến danh sách mà Hội đồng học hàm đang trình với chính phủ...

VHNA: Thủ tướng đã có yêu cầu Bộ Giáo dục đào tạo, hội đồng học hàm nhà nước rà soát và báo cáo giải trình về vấn đề này. Theo ông, giải pháp nào khả dĩ giải quyết được sự cố này?

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng: Can thiệp Thủ Tướng là rất đáng hoan nghênh nhưng theo tôi việc rà soát và giải trình không dễ! Trước nhất, tôi nghĩ Hội đồng học hàm đã bị việt vị rồi! Không đơn giản mà có kết quả xét duyệt như vậy. Cả năm nay họ làm việc rồi mà để cho những người yếu kém như vậy lên được, thậm chí leo lên cương vị cao nhất của hội đồng thì còn đâu uy tín để giới học thuật tin được!
 
Theo tôi nếu chính phủ muốn thật sự làm ra lẽ thì nên gấp rút thành lập một ban thẩm định khác có tinh thần khoa học và tính độc lập cao! Nên thâu nhận các nhà khoa học quốc tế hay Việt kiều như GSTS Nguyễn Tiến Dzũng tại Toulouse tham gia!
 
Có ban thẩm định quốc tế ta sẽ thấy danh sách sẽ không còn bao nhiêu!
 
Ngoài ra vì quá nhiều tai tiếng không hay, tôi nghĩ có những người nên từ chức!

Sài Gòn, 23/2/2018, 
NĐH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét