Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

TẠI SAO VÀ TẠI SAO ?

TẠI SAO VÀ TẠI SAO ?
Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018
DanquyenVì cớ gì mà lại có nghĩa trang được xây dựng bề thế để tôn vinh quân xâm lược trên đất nước Việt Nam ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc

Lại được dâng hoa cúng bái và ghi công. Trong khi đó 60 ngàn quân và dân bị giặc Tàu giết thảm lại không có một nơi chôn cất tử tế . Thậm chí bia tưởng niệm của họ cũng bị đục bỏ
Hay là âm mưu của Tàu Cộng và bè lũ tay sai để sau này nói ở đâu có bia mộ của người Trung Quốc thì ở đó là đất của Tàu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét