Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

Vụ Cá Rồng Đỏ: 'Khó xảy ra biến cố lớn trên biển thời gian tới'

Vụ Cá Rồng Đỏ: 'Khó xảy ra biến cố lớn trên biển thời gian tới'
1 giờ trước
BBC
Nhà phân tích chính trị và quan hệ quốc tế, TS. Hà Hoàng Hợp, bình luận và dự đoán diễn biến về dự án 'Cá Rồng Đỏ' trên Biển Đông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét