Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

TẬN THẾ CHỐN NÀO


TẬN THẾ CHỐN NÀO
WHERE IN THE END OF THE WORLD
Anna Akhmatova
Ngô Đức Diễm thoát dịch

Bài thơ của Anna Aklhmatova, một nữ sĩ người Nga được một nhạc sĩ người Mỹ phổ nhạc, diễn tả cảm xúc khép lại cuộc chiến Việt Nam

WHERE IN THE END OF THE WORLD
This land, although not my native land,
Will be remembered forever.
And the sea’s lightly iced,
Unsalty water.
The sand on the bottom is whiter than chalk
The air is heady, like wine,
And the rosy body of the pines
Is naked in the sunset hour
And the sunset itself on such waves of ether
That I just can’t comprehend
Whether it is the end of the day,
the end of the world
Or the mystery of mysteries in me again
Anna Akhmatova

TẬN THẾ CHỐN NÀO
Đất này không phải đất tôi
Mà sao nhớ mãi bồi hồi trong tim
Biển xanh đông đá nổi chìm
Chừng như sóng nước lim dim nhạt phèo
Đáy sâu trng xóa một mầu
Gió lùa ngang mt rượu bầu chưa vơi
Thông xanh hóa dạng hồng tươi
 Chiu vàng rũ áo thân phơi ngại ngần
Hoàng hôn sóng vỗ tầng xanh
Nào ai hiu nỗi ngọn ngành thế nhân
Phi chăng phút cuối ngày vàng
Hay đây thế tận ngỡ ngàng ôi chao!
Biết đâu tột đỉnh nhiệm mầu
Trong tôi…

Anna Akhmatova
Ngô Đức Diễm thoát dịch


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét