Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2018

Thông Điệp Quan Trọng của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn về Dự Luật SB 895

Thông Đip Quan Trọng của Thượng Ngh Sĩ  Janet Nguyn v Dự Luật SB 895
TIN KHẨN CẤP: Thông Điệp Quan Trọng của Thượng Nghị Sĩ  Janet Nguyễn về Dự Luật SB 895
FOR IMMEDIATE RELEASE
May 25, 2018
Contact: Diana Moreno
(714) 741-1034
(Garden Grove, CA) Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn hân hoan tuyên bố như sau:

“Tôi hân hoan thông báo Ủy Ban Chuẩn Chi Thượng Viện đã vừa thông qua Dự Luật SB 895 hôm nay, và dự luật này sẽ được đưa vào Thượng Viện trước 40 Thượng Nghị Sĩ để có thể bỏ phiếu vào tuần tới.

Dự Luật SB 895 sẽ thiết lập Chương Trình Giảng Dạy đầu tiên tại California về chiến tranh Việt Nam Cộng Hòa, và những câu chuyện của Tỵ Nạn Việt Nam và Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa.

Hơn 600 nhân chứng người Việt đã đến tham dự buổi điều trần năm nay tại Thượng Viện, và hơn 12,000 chữ ký ủng hộ Dự Luật SB 895 đã nói lên tầm quan trọng của dự luật này đối với cộng đồng người Việt chúng ta.

Chúng ta đã chứng minh được sức mạnh đoàn kết của cộng đồng chúng ta. Dự luật này còn phải trải qua nhiều giai đoạn trước khi có thể được đưa qua Thống Đốc quyết đinh.

Sự thành công của dự luật này hôm nay là do sự tiếp tục ủng hộ của cộng đồng người Việt. Chúng ta phải tiếp tục tạo áp lực và phải cùng nhau tham gia để bảo đảm là dự luật này được tiếp tục tiến tới thành công.

Nếu quý vị chưa ký ủng hộ Dự Luật SB 895, xin quý vị vào trang website: www.baovecongdong.com.
Janet Nguyen | 12866 Main Street, Suite 202Garden Grove, CA 92840

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét