Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2018

Họp báo ngày 30 tháng 6, 2018 tại Sydney, lên án tội bán nước và Phản Bội Tổ Quốc của đảng CSVN

Họp báo ngày 30 tháng 6, 2018 tại Sydney, lên án tội bán nước và Phản Bội Tổ Quốc của đảng CSVN
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan

Luật sư Đào Tăng Dực ghi chép


Hôm nay 30 tháng 6, 2018 là một ngày quan trọng.
Cùng với khoảng trên 200 người Việt khác tại Sydney, tôi tham dự buổi họp báo quan trọng này tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại NSW, theo lời hiệu triệu của Hòa Thượng Thích Bảo Lạc là Hội Chủ Giáo Hội và Hòa Thượng Thích Quảng Ba là Phó Hội Chủ Giáo Hội.
Ngồi trên bàn chủ tọa là chư tôn đức gồm Hòa Thượng Thích Bảo Lạc ( Phương trượng Tự Viện Pháp Bảo), Hòa Thượng Thích Quảng Ba (tự viện Vạn Hạnh- Canberra), Hòa Thượng Thích Bổn Điền (chùa Huyền Quang) và các ông Nguyễn Văn Bôn (CT CĐNVTD Liên Bang) và Paul Huy Nguyễn (CT CĐNVTD/NSW) và Thượng Tọa Thích Bổn Điền (phó trù trì Chùa Huyền Quang) điều khiển chương trình.
Tham gia với quan khách và đồng bào chúng tôi còn nhận thấy sự hiện diện của Đại Đức Thích Hạnh Tri (trù trì Chùa Minh Giác), Sư Cô Thích Nữ Giác Anh (quyền trù trì Chùa Pháp Bảo), Thượng Tọa Thích Phổ Huân (Trù Trì Tự Viện Đa Bảo) và một số tu sĩ xuất gia trẻ khác.
Trước khi chương trình bắt đầu và sau phần nghi thức, chúng tôi được phát 2 văn kiện song ngữ. Một là Thông Cáo Báo Chí của Giáo Hội và hai là Thư Kháng Nghị của Hòa Thượng Hội Chủ gởi cho Quốc Hội và chính phủ nước CHXHCNVN.
Sau phần trình bày của HT Thích Bảo Lạc và HT Thích Quảng Ba là phần HT Thích Bổn Điền tuyên đọc bản lên tiếng ngày 8 tháng 6, 2018 của GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT ÂU CHÂU, văn phòng điều hợp liên châu, phản đối âm mưu bán nước của đảng CSVN với chữ ký của:
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt (Đệ nhất Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu), Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa (Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ), Hòa Thượng Thích Bảo Lạc (Hội Chủ Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi—Tân Tây Lan), Hòa Thượng Thích Bổn Đạt (Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hải Ngoại tại Canada.)
Tiếp theo Ban Tổ Chức mời các ông CT/CĐ Liên Bang Nguyễn Văn Bôn, CT/CĐNSW Paul Huy Nguyễn, Cựu CT/CĐ Liên Bang Luật Sư Lưu Tường Quang và Luật Sư Đào Tăng Dực phát biểu.
Sau đó là phần góp ý và nêu câu hỏi hào hứng của quan khách tham dự.
Điều đáng ghi nhận là tinh thần yêu nước và chống giặc ngoại xâm phương bắc của mọi người tham dự vô cùng cao độ.
Xin trích đoạn kết của Thư kháng nghị của Hòa Thượng Bảo Lạc như sau:
“Với những điều khoản nêu trên, chúng tôi mạnh mẽ kháng nghị Quốc Hội và Chính Phủ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam:
Thứ nhất, không chấp nhận 3 đặc khu kinh tế: Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc của Việt Nam cho ngoại quốc sử dụng dài hạn.
Thứ nhì, không chấp nhận các điều khoản bán đất, bán chủ quyền tư pháp, chủ quyền về tài chánh, bác bỏ chủ quyền ngôn ngữ quốc gia.
Thứ ba, hiệu quả kinh tế chỉ là kế sách của chính phủ, thực chất là giúp Trung Cộng chiếm dần đất đai, đồng hóa và thôn tính Việt Nam như Tây Tạng.
Thứ tư, luật An Ninh mạng là phản dân chủ, đưa người dân trở lại thời bán khai của lịch sử loài người.”
Thông cáo Báo Chí cũng có lời kêu gọi mạnh mẽ:
“1. Chính quyền XHCN và đảng CS Việt Nam hãy nhanh chóng thức tỉnh trước thảm họa diệt vong của đất nước, tôn trọng đòi hỏi dân chủ và công bằng của toàn dân, sớm từ bỏ độc tài độc đảng, là nguyên nhân đem lại xã hội cực kỳ bất công, suy thoái đạo đức và “quốc nạn tham nhũng”; nhanh chóng xây dựng một nền dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên chân chính, hầu dân tộc Việt Nam có thể thoát khỏi nanh vuốt Bá Quyền TQ và gia nhập cộng đồng nhân loại văn minh, dân chủ, nhân quyền.
Giáo Hội cũng thiết tha kêu gọi các lực lượng quân đội Việt Nam hiện nay, chỉ nhận trách nhiệm bảo vệ sự tồn tại của Tổ Quốc và Dân Tộc, chứ không bảo vệ cho bất cứ riêng đảng phái chính trị nào, nên không thể tuân theo mệnh lệnh Đảng CSVN, có dã tâm tước đoạt chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền kinh tế của đất nước chúng ta.
2. Chính quyền Úc Đại Lợi vận dụng mọi ưu thế về kinh tế, thương mãi và ngoại giao để áp lực chính quyền CSVN phải sớm trả tự do vô điều kiện cho tất cả  tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm; ngưng mọi biện pháp ngăn chận và đàn áp những người dân biểu tình bất bạo động nhằm bày tỏ chính kiến của mình trên toàn cõi Việt Nam. Các khoản viện trợ kinh tế và nhân đạo từ công quỹ Úc nên kèm theo các đòi hỏi phía Việt Nam phải từng bước cải thiện và tiến bộ rõ rệt trong việc thực thi các giá trị nhân quyền, dân quyền và các quyền về chính trị, văn hóa, phúc lợi xã hội … mà Việt Nam đã long trọng ký kết trước cộng đồng quốc tế.
3. Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc Đại Lợi và trên toàn thế giới, kể cả tại Việt Nam, nhất là các Phật Tử hãy mạnh dạn đứng lên, vì đạo pháp và dân tộc, bày tỏ lòng yêu nước của mình qua mọi hình thức như tham gia biểu tình, bất tuân dân sự…trong tinh thần bất bạo động, hầu áp lực CSVN rút lại Luật An Ninh Mạng và vĩnh viễn hủy bỏ Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế bán nước này.”Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Sự hiện diện của đồng bào hôm nay và sự đồng hành của chư tôn đức từ các chùa và tự viện Sydney nới lên sự đồng hành của Phật Giáo cùng dân tộc Việt trong suốt tiến trình dựng nước và giữ nước của Việt Tộc.
Như tôi có dịp trình bày trong phần phát biểu hôm nay, lòng yêu nước nồng nàn của từng người dân Việt (trong đó có yếu tính chống giặc Bắc Phương) đã tiềm ẩn trong bản chất và DNA của từng người dân Việt, tự nhiên như mặt trời mọc tại phương đông vào mỗi bình minh, chan hòa soi sáng cho muôn loài trong hoàn vũ, như chim bay, như cá lội, như hoa nở trong vườn, không một sức mạnh nào ngăn chận được. Đảng CSVN đã vi phạm một sai lầm chiến lược, đó là đánh giá thấp lòng yêu nước của toàn dân và đây cũng là một sai lầm trí mạng cho tập thể bán nước này.
Nhân đây, như một phật tử tham dự buổi họp báo này, tôi xin kính cẩn và ngưỡng mộ đảnh lễ chư tôn đức hiện diện trong cuộc họp báo hôm nay gồm HT Thích Bảo Lạc, HT Thích Quảng Ba, HT Thích Bổn Điền, TT Thích Thiện Hiền, Thượng Tọa Thích Phổ Huân, Đại Đức Thích Hạnh Tri, Sư Cô Thích Nữ Giác Anh và các vị tỳ kheo trẻ tuổi khác.
Cầu mong chư vị pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ hầu đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trong cuộc chiến đấu sinh tử này, trước âm mưu bán nước của CSVN.

Xin post một vài tấm hình để kỷ niệm ngày họp báo hôm nay của chư Tôn Đức và đồng hương.

C:\Users\TangDuc\Pictures\Hop Bao GHPGVN\20180630_145933 (2).jpg
C:\Users\TangDuc\Pictures\Hop Bao GHPGVN\20180630_151258 (2).jpg
C:\Users\TangDuc\Pictures\Hop Bao GHPGVN\20180630_151959 (2).jpg


C:\Users\TangDuc\Pictures\Hop Bao GHPGVN\20180630_154434 (2).jpg


C:\Users\TangDuc\Pictures\Hop Bao GHPGVN\20180630_154422.jpg


C:\Users\TangDuc\Pictures\Hop Bao GHPGVN\20180630_155344 (2).jpg


C:\Users\TangDuc\Pictures\Hop Bao GHPGVN\20180630_163335 (2).jpg


C:\Users\TangDuc\Pictures\Hop Bao GHPGVN\20180630_170504 (2).jpg


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét