Thứ Năm, 28 tháng 6, 2018

Kết quả phiên họp tối thứ Ba 26/6/2018 của UBĐN/YTQN/HTĐ&PC


Kết quả phiên họp tối thứ Ba 26/6/2018 của UBĐN/YTQN/HTĐ&PC 
về việc tổ chức biểu tình ngày 7 tháng 7 năm 2018Hoa Thịnh Đốn ngày 27 tháng 6 năm 2018
Kính thưa Quý Vị, 

Tại phiên họp  ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận, (UBĐN/HTĐ&PC)  tất cả các thành viên của Ủy Ban đã thảo luận và biểu quyết như sau:

I-  Ủy Ban chấp thuận các tân thành viên sau đây:
   1- Ông Bùi Mạnh Hùng
   2- Bà Nguyễn Bạch Mai,
   3- Bà Đỗ Anh Tú,
   4- Ông Đào Hiếu Thảo
   5- Ông Bobby Lý,
   6- Ông Nguyễn Kim Hương Hỏa,
   7- Ông Lưu Đức Tờ
   8- Ông Hoàng Đức Long 
    
Các thành viên cũ gồm có:
   1- Ông Đinh Hùng Cường
   2- Ông Nguyễn Văn Tần
   3- Ông Đoàn Hữu Định
   4- Ông Nguyễn Văn Đặng
   5- Ông Võ Nhẫn
   6- TS Tạ Cự Hải
   7- Ông Tạ Cự Nguyên
   8- Ông Thomas Phạm
   9- GS Kim Oanh
  10- Bà Trịnh Lynh
  11- Bà Nguyễn Thị Bé Bảy

II-Xác định lại quyết tâm 
    Ngày Biểu Tình : Thứ Bảy 7 tháng 7 năm 2018, lúc 11 giờ sáng
    Địa điểm biểu tình : Tòa đại sứ VC tại Hoa Thịnh Đốn

 III-Phân Nhiệm:    
 1- Tổ chức chịu trách nhiệm : UBĐN/YTQN/HTĐ&PC
 2- Trưởng Ban Tổ Chức : Ông Đinh Hùng Cương và Ông Nguyễn Văn Tần   
 3- Điều hợp viên tổng quát : Ông Nguyễn Văn Tần
 4- Tài chánh,Thủ quỹ : Ông Nguyễn Văn Đặng  
 5- Xướng Ngôn Viên:
      - Ông Bùi Manh Hùng (XNV tổng quát), 
      - Ông Lưu Đức Tờ (phòng bị)                 
      - Ông Bobby Lý  (Anh Ngữ), 
      - Ông Đào Hiếu Thảo (nghi lễ chào Quốc Kỳ)
                           
  6- Ban Chương Trình biểu tình: 
    - Ông Đoàn Hữu Định, 
   - TS Tạ Cự Hải, 
   - Ông Võ Nhẫn, 
   - Ông Nguyễn Mậu Trinh
      
7- Ban Vật Thể:
   - Ông Nguyễn Văn Đặng, 
   - Ông Bùi Mạnh Hùng
   - Ông Nguyễn Hưng Thái, 
   - Ông Bùi Văn Thông 
   - Ông Hoàng Đức Long

                 * Xin phép biểu tình: Ông Thomas Phạm
                 * Cờ lớn : 100
                 * Cờ giấy nhỏ: 500
                 * Truyền đơn phát cho người ngoại quốcÔng Bobby LýBà Đỗ Anh Tú
                 * Danh sách các khẩu hiệu và cách hô: Ông Đinh Hùng Cường, Ông NguyễnVăn Tần
                 * Biểu ngữ & banners cầm tay : Giáo Sư Kim Oanh, Ông Nguyễn Văn Đặng
                 * Loa phóng thanh & hệ thống âm thanh: Ông Hoàng Đức Long
                 * Máy phát điện : Ông Nguyễn Hưng Thái, 
                 * Nước uống& bánh mì : Ông Nguyễn Văn Đặng
                 * Thuê xe buýt : Ông Bùi Mạnh Hùng

  8- Văn nghệ đấu tranhÔng bà Trung Thành &Nguyên ThủyÔng Châu Huyết Hùng   

  9-Truyền thông:
         - Việt Nam: Bà Bạch Mai, Bà Nguyễn Thị Bé Bảy, Ông Đào Hiếu Thảo
         - Ngoại quốc : Bà Đỗ Anh Tú 
         - Live streamtrực tiếp truyền hình: ông Nguyễn Phúc, Truyền Hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn và tất cả                      những ai biết phương thức này.

  10 - Liên lạc và mời gọi tham gia: 
 - Các Hội Đoàn, Tổ Chức, Đồng Hương trong vùng: Toàn thể Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội     
 Các Cộng Đồng, Hội Đoàn, Tổ Chức Đấu Tranh bạn và các vùng lân cận : Ông Đinh Hùng Cường, Ông Nguyễn Văn            Tần, BS Đặng Vũ Chấn
 Liên lạc và kêu gọi tuổtrẻ: Bà Đỗ Anh Tú, Ông Bobby Lý
    
 11-  Trả lời truyền thông và báo chí ngoại quốc:
        Ông Bobby Lý, Ông Đinh Hùng Cường, Ông Nguyễn Văn Tần

 12-  Thực hiên Petition, Kháng Thư gởi TT Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc, Các Lãnh Đạo Thế Giới Tự Do:
        Bà Đỗ Anh Tú, Ông Bobby Lý, Ông Đinh Hùng Cường, Ông Nguyễn Văn Tần               

13- Thực hiện Bản Tin chính thức của Ban Tổ Chức: Ông Đào Hiếu Thảo viết bản tin, bà Nguyễn Thị Bé Bảy đính kèm        hình ảnhBản Tin chính thức với hình ảnh sau khi hoàn tất phải được Ủy Ban kiểm soát lại trước khi phổ biến.

Trước khi buổi họp kết thúc, Ông Nguyễn Văn Đặng, Thủ Quỹ, báo cáo tổng kết  tài chánh đồng hương yểm trợ tính đến ngày 26 tháng 8 năm 2018:
   1   :  Ô.Bà  Đinh Hùng Cường            :   $500.00    :    Cash
   2   :  Ô.Bà  Tạ Cự Nguyên               :     $200.00    :    Check # 2842
   3   :  Ô.Bà  Nguyễn Văn Tần             :    $400.00    :    Cash
   4   :  Ô.Bà  Nguyễn Xuân Tám            :  $500.00    :    Check # 8341
   5   :  Ô.Bà  Nguyễn Văn Huấn            :   $100.00    :    Cash
   6   :  Chủ Nhân "Linh Gem Jewelry"      : $500.00    :    Cash                                
   7   :  Chủ Nhân "Tiệm Mỳ Lacay"         :  $200.00    :    Check # 3481         
   8   :  Hội Cao Niên Vùng HTĐ            :    $100.00    :    Check # 2791
   9   :  Bà  La Pha Hà Vân                :         $50.00    :    Cash
  10   :  Ô.Bà  Chế Quang Ái               :       $20.00    :    Check # 430
  11   :  Một Vị Ẩn Danh, VA               :     $100.00    :    Cash  
  12   :  Ô.Bà  Trần Phú Hào               :     $100.00    :    Check # 1330
  13   :  TS  Đào Thị Hợi                  :       $50.00    :    Check # 7576
  14   :  Bà  Nguyễn Thị Mỹ                :     $100.00    :    Check # 637
  15   :  Ô.Bà  Lê Đình Lộc                :      $50.00    :    Check # 8118
  16   :  Ô.Bà  Bùi Dương Liêm             :   $100.00    :    Check # 2316  
  17   :  Ô.Bà  Paul Vân                   :        $300.00    :    *** 
  18   :  GS  Kim Oanh                     :       $100.00    :    ***   
  19   :  Hội  Quốc Gia Hành Chánh      :   $500.00    :    ***
------------------------------ ------------------------------ --------------------
                    Tổng cộng:                         $ 3,970.00     

  *** Sẽ gởi đến sau


Trân trọng kính thông báo,
TM Ủy Ban Đặc Nhiệm Yểm Trợ Quốc Nội vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận
          Đinh Hùng Cường và Nguyễn Văn Tần


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét