Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Thêm một vụ nhầm lãnh thổ Trung Quốc và Việt Nam trên địa cầu

Thêm một vụ nhầm lãnh thổ Trung Quốc và Việt Nam trên địa cầu
28/08/2018
VOA

Hình ảnh bản đồ trên quả địa cầu do một công ty của Ukraine bán trên mạng trong đó một phần lãnh thổ Việt Nam được đưa vào lãnh thổ Trung Quốc. (Photo Facebook Nguyễn Việt Long)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét