Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

Bốn lý do khiến giáo sư Chu Hảo bị kỷ luật

Bốn lý do khiến giáo sư Chu Hảo bị kỷ luật
FB Nguyễn Vi Yên
31-10-2018
Tiengdan

Chiều nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có tuyên bố chính thức về những lý do kỷ luật GS Chu Hảo.

Theo đó, NXB Tri Thức dưới sự dẫn dắt của GS Chu Hảo đã xuất bản những cuốn sách tri thức về chính trị như cuốn “Đường về Nô lệ” của Hayek, cuốn “Karl Marx” của Peter Singer, cuốn “Việt Nam Thay đổi và Hạnh phúc” và nhiều cuốn sách tri thức chính trị khác. Những ấn phẩm trên bị Ủy ban này xem là “có nội dung sai phạm, trái quan điểm, chủ trương đường lối của đảng”.
Bên cạnh đó, GS Chu Hảo cũng tích cực lên tiếng về các chính sách và luật bất hợp lý. Việc ông từng tham gia kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992, viết thư ngỏ cho các đảng viên đảng cộng sản về vấn đề đường lối của đảng, và kiến nghị bãi bỏ các điều khoản vô lý của Luật An ninh mạng cũng bị xem là một trong những nguyên nhân khiến Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật ông.
Tiếp theo, ông Phạm Đức Tiến, Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu của Cơ quan UBKT Trung ương còn liệt kê “sai phạm” của GS Chu Hảo khi GS chỉ ra những vấn nạn trong xã hội nói chung và nội bộ đảng nói riêng. Chẳng hạn, trong một bài viết của mình, GS Chu Hảo đã phê phán sự mất dân chủ trong sinh hoạt tư tưởng trong nội bộ Đảng.
Cuối cùng, trong một thập kỷ gần đây, những nỗ lực gầy dựng xã hội dân sự của GS Chu Hảo khi tham gia “Quỹ Phan Chu Trinh”, “Nhóm kiến nghị 72”, hay hỗ trợ nhóm “Tinh Thần Khai Minh” với tinh thần “khai dân trí” lại bị xem là “gián tiếp tiếp tay cho các phần tử cơ hội, thù địch chống phá đảng”.
Không nghi ngờ gì nữa, khuynh hướng chống lại tri thức, chống lại mọi kêu gọi cải cách – đồng nghĩa với việc chống lại sự tiến bộ – của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản đã hiển lộ rõ ràng trong bản tuyên bố này.
Xem bài của UBKTTW tại đây: http://bit.ly/KyLuatGsChuHao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét