Tuesday, October 30, 2018

Lm. Giuse Nguyễn Quốc Toản: Bài giảng công lý và hòa bình


Can đảm rời bỏ đảng CSVN - Bài giảng công lý và hòa bình - Lm. Giuse Nguyễn Quốc Toản, DCCT:
  

No comments:

Post a Comment