Thứ Ba, 30 tháng 10, 2018

lời mạnh mẽ nhất của Linh mục DCCT Lê Xuân Lộc

Phút thứ 10 những lời mạnh mẽ nhất của Linh mục DCCT  Lê Xuân Lộc đã làm Nguyễn Phú Trọng mất ngủ cả đêm:


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét