Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

Tôi ra khỏi đảng vì muốn làm người tự do

Tôi ra khỏi đảng vì muốn làm người tự do
Thân Thế Thi
31-10-2018
Tiengdan 

Gần đây, với sự kiện giáo sư Chu Hảo bị đảng Cộng sản kỷ luật, và nhiều trí thức thoái đảng, thiết nghĩ tôi cũng nên có vài chia sẻ.
Tôi sống tại Lâm Đồng, là một kỹ sư điện và làm việc cho doanh nghiệp nhà nước, ngành điện.
Dưới ách cai trị của chế độ cộng sản, ít nhiều bị ảnh hưởng bởi chính sách nhồi sọ tẩy não, trong toan tính cho bài toán dạ dày, tôi đã vào đảng Cộng sản vào tháng 2/2018.Tuy trước đó, tôi cũng lơ mơ nhận thấy cộng sản với ý thức hệ lệch lạc, vô thần, vô tôn giáo, vô tổ quốc sẽ dần biến người dân thành lừa và đặt quyền lợi đảng phái lên trên quyền lợi quốc gia, quyền lợi dân tộc.
Trong ý thức về phẩm giá làm người, quyền công dân, cũng như sự đánh động của tiếng nói lương tâm, tôi quyết định ra khỏi đảng cộng sản đang khi còn trong giai đoạn mà cộng sản gọi là đảng viên dự bị, dù biết sẽ gặp khó khăn trong công việc. Và tôi đã được cộng sản ra quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên vào tháng 7/2018.
Không biết các đảng viên khác nghĩ sao, riêng tôi, trong vài tháng trải nghiệm trong tư cách là đảng viên cộng sản dự bị, tôi nhận rõ phẩm giá làm người như đặt trước hai lựa chọn: Một là làm lừa, hai là làm quỷ, nếu muốn vẫn là đảng viên. Thật đau đớn!
Tôi đã thoát được đảng, đang tìm lại tự do và nhận ra cái đáng sợ nhất trong chế độ cộng sản là con người không còn được nhìn nhận theo đúng căn tính mà tạo hóa đã ban cho.
Ước mong Việt Nam sớm có ngày thoát được đại dịch cộng sản.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét