Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN, NHƯNG KHÔNG YÊU ĐẢNG THÌ SAO!


YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN, NHƯNG KHÔNG YÊU ĐẢNG THÌ SAO!
Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018
Xuandien 


Có phải yêu nước, thương dân,
nhưng không yêu đảng, là phản động? 


Mạc Văn Trang 
31-10-2018 

Mấy hôm nay, sau khi UBKLTW Đảng CSVN (gọi tắt là Đảng) tuyên bố kỷ luật đối với đảng viên Chu Hảo – một nhà khoa học, một trí thức có uy tín, nên một số người mến mộ ông, phản ứng bằng cách tự tuyên bố ra khỏi Đảng. Xét về các mối quan hệ trong xã hội ngày nay, việc bị đảng chính trị kỷ luật hay ra khỏi đảng đó, chỉ là về quan hệ CHÍNH TRỊ. Các mối quan hệ KINH TẾ, VĂN HÓA, XÃ HỘI, QUYỀN CÔNG DÂN… không vì thế mà bị xâm hại.

Thời kỳ chính trị hóa mọi mối quan hệ xã hội, thì khi bị Đảng khai trừ, bạn bè, hàng xóm xa lánh; gia đình có khi tan nát, vợ bỏ chồng, con thì bảo, “ông không phải bố tôi”; cơ quan đuổi việc; các quyền công dân bị xâm hại nghiêm trọng… Thời kỳ mông muội đó qua rồi! Ngày nay, dân ta không ai có thể chịu được tình trạng ấy nữa.

Vậy mà đám dư luận viên (DLV) và lực lượng “K47”, số lượng đông đảo cỡ nào không biết, cứ xúm vào đấu tố, suy diễn tùy tiện, quy chụp cho GS Chu Hảo và những người bỏ Đảng là “phản động”, “phản dân, hại nước”…

Họ chả có tri thức, chả biết lập luận có căn cứ; chỉ biết “suy bụng ta ra bụng người”, quy mọi hành động là vì “đớp”, vì “tiền”, vì “xúi giục”, “bị mua chuộc”, tưởng ai cũng cũng như họ và họ tự cho mình cái quyền văng tục, chửi bậy hết sức thô bỉ để nhục mạ người khác. Họ tiếp tục dùng các phương thức mạt hạng như đấu tố, quy chụp trong CCRĐ và Nhân văn Giai phẩm hồi giữa thế kỷ XX. Xin hỏi Đảng:

1. Đảng trọng dụng lực lượng DLV, tốn tiền thuế của dân nuôi hạng người này, để phục dựng lại những những sai lầm tăm tối, hận thù chia rẽ xã hội như CCRĐ và Nhân Văn Giai phẩm sao?

2. Đảng chỉ gồm hơn 3 triểu đảng viên, còn 90 triệu người dân ngoài Đảng, nhiều người trong đó “yêu nước, nhưng không yêu Đảng”, họ là “phản động hết sao?

3. Các Việt kiều “Yêu nước những không yêu Đảng” có là “phản động” không? “Phản động” sao ra sức kêu gọi họ gửi kiều hối và về xây dựng quê hương?

4. Những người nước ngoài muốn hợp tác làm ăn với Việt Nam, họ yêu quý nhân dân và đất nước Việt Nam, nhưng “ghét cộng sản” thì có hợp tác với họ không?

Trả lời những câu hỏi này thì Đảng hiểu rằng sử dụng đám DLV hạ đẳng kia chỉ là “gậy đập lưng ông”; tin dùng họ để họ trở thành nhóm quy chiếu, biểu hiện bản chất của Đảng chăng?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét