Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Ai cho phép BCA dùng xe riêng của Tổng BT đưa Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài?

Ai cho phép BCA dùng xe riêng của Tổng BT đưa Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài?
TTHangngayKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét