Thứ Năm, 1 tháng 11, 2018

Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Sài Gòn


Đại Biểu Quốc Hội Thành Phố Sài Gòn
1   Phan Thanh Bình
10/4/1960 Nam
TP Hồ Chí Minh
2.  Tô Thị Bích Châu   
1/6/1969  Nữ
TP Hồ Chí Minh
3   Ngô Minh Châu     
5/4/1964  Nam
TP Hồ Chí Minh
4   Nguyễn Văn Chương 
2/9/1950  Nam
TP Hồ Chí Minh 
5   Lâm Quang Đại      
17/4/1962 Nam
TP Hồ Chí Minh
6   Huỳnh Thành Đạt  
26/8/1962 Nam
TP Hồ Chí Minh
7   Nguyễn Minh Đức
19/7/1969 Nam
TP Hồ Chí Minh
8   Nguyễn Việt Dũng 
1/11/1965 Nam
TP Hồ Chí Minh 
9   Dương Ngọc Hải   
3/2/1967  Nam
TP Hồ Chí Minh 
10 Nguyễn Minh Hoàng
16/5/1960 Nam
TP Hồ Chí Minh 
26/9/1964 Nữ
TP Hồ Chí Minh
12 Phạm Khánh Phong Lan
17/5/1970 Nữ
TP Hồ Chí Minh
13 Nguyễn Phước Lộc         
31/1/1970 Nam
TP Hồ Chí Minh 
14     Trần Hoàng Ngân       
26/10/1964 Nam
TP Hồ Chí Minh
15     Trương Trọng Nghĩa  
28/2/1953 Nam
TP Hồ Chí Minh
16     Ngô Tuấn Nghĩa          
20/4/1962 Nam
TP Hồ Chí Minh 
17     Nguyễn Thiện Nhân   
12/6/1953 Nam
TP Hồ Chí Minh
18     Trần Đại Quang           
12/10/1956 Nam
TP Hồ Chí Minh 
19     Phạm Phú Quốc          
3/4/1968  Nam
TP Hồ Chí Minh 
20     Nguyễn Đức Sáu        
12/9/1954 Nam
TP Hồ Chí Minh
21     Lâm Đình Thắng          
30/8/1981 Nam
TP Hồ Chí Minh 
22     Lâm Đình Thắng          
30/8/1981 Nam
TP Hồ Chí Minh 
23     Trần Thị Diệu Thúy    
8/3/1977  Nữ
TP Hồ Chí Minh
24     Trịnh Ngọc Thúy         
19/1/1967 Nữ
TP Hồ Chí Minh
25     Lê Minh Trí                  
1/11/1960 Nam
TP Hồ Chí Minh 
26     Trần Anh Tuấn            
2/7/1974  Nam
TP Hồ Chí Minh 
27     Văn Thị Bạch Tuyết    
16/6/1976 Nữ
TP Hồ Chí Minh
28.    Nguyễn Thị Yến                    

(Ni sư Thích Nữ Tín Liên)
10/2/1951

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét