Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2019

LIÊN MINH VIỆT NAM ĐỘC LẬP DÂN CHỦ TUYÊN NGÔN


TUYÊN NGÔN
Từ thuở Vua Hùng dựng nước, qua nhiều thời đại, Việt Nam tự hào là một Dân Tộc kiên cường bất khuất chống ngoại xâm giành độc lập và xây dựng một nền văn hóa rực rỡ cùng nhau chung sống hài hòa trên mảnh đất thân yêu bên bờ Thái Bình Dương.

Giang sơn này là di sản của tiền nhân để lại do con cháu người Việt làm chủ. Tuyệt nhiên, không một triều đại hay tổ chức nào được phép chiếm đoạt cai trị vĩnh viễn.
Trải qua 4000 năm văn hiến, dòng sinh mệnh Dân Tộc có lúc thịnh, lúc suy. Bất cứ thời đại nào cai trị bằng hung bạo trái với đạo lý ắt sẽ đưa đất nước đến suy tàn, đó là giáo huấn của lịch sử! 

Từ năm 1930, sau khi Hồ Chí Minh du nhập chủ nghĩa Cộng Sản vào đất nước ta, người dân bắt đầu gánh chịu muôn vàn tai họa: tài sản, ruộng vườn bị tước đoạt, nhân phẩm bị chà đạp triền miên. Hàng triệu người phải rời bỏ quê hương, sống xa quê cha đất Tổ, người ở lại thì như sống lưu đầy trên chính quê hương mình.  Nay đã đến lúc Tổ Quốc và Dân Tộc sắp rơi vào vòng xiềng xích nô lệ của giặc bành trướng bá quyền phương Bắc.

Đâu là nguyên nhân của đại họa Dân Tộc?
1)     Đảng CSVN tự cho mình là lực lượng duy nhất lãnh đạo quốc gia, độc quyền cai trị vĩnh viễn. Đất nước này là do Dân làm chủ. Toàn dân Việt Nam xác quyết rằng những ai do chính  người Dân chọn, bầu qua lá phiếu dân chủ mới đủ tư cách lãnh đạo quốc gia.
2)     Đảng CSVN cho rằng chính trị tam quyền phân lậpluận điệu của thế lực phản động. Toàn dân Việt Nam và nhân loại tiến bộ trên thế giới minh định rằng tam quyền phân lập” là mô thức phổ quát chính trị dân chủ của thời đại văn minh. Lý luận ngụy biện của tập đoàn cộng sản chỉ nhằm mục đích lừa bịp đồng bào để duy trì một chế độ độc tài toàn trị,  dung dưỡng tha hóa, bạo hành, tham nhũng và bóc lột.
3)     Đảng CSVN chủ trương đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi tổ quốc, sử dụng hai công cụ tay sai quân đội và công an là những lực lượng vũ trang ưu tiên để bảo vệ đảng, dùng bạo lực đàn áp tôn giáo, chiếm đoạt tài sản quốc gia, bắt bớ, giam cầm, tra tấn tù đày những người yêu nước Toàn dân Việt Nam và các quốc gia tiến bộ trên thế giới khẳng định đó là điều sai lầm nghiêm trọng trong việc điều hành đất nước. Thiên chức của quân đội và công an là bảo quốc an dân như là định luật hợp đạo lý xã hội và truyển thống Dân Tộc.
4)     Đảng CSVN chủ trương  “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội. Toàn dân Việt Nam và các quốc gia tiến bộ trên thế giới cho rằng đó là kinh tế chuyển giao đặc quyền quốc gia vào tay các nhóm lợi ích đang biến thành tập đoàn tư bản đỏ. Chủ Nghĩa cộng sản không thể nào xây dựng được vì nó đã bị đào thải cách đây 30 năm và bị toàn thế giới lên án là tội ác nhân loại.
5)     Hiến pháp nhà nước CSVN tự cho rằng “đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý”.  Đây là thủ đoạn dùng Hiến Pháp để cưỡng đoạt tài sản của nhân dân, vi phạm trắng trợn quyền lợi Quốc Dân. Người dân Việt Nam phải được quyền sở hữu đất đai của mình, không một ai được quyền nhân danh nhà nước tước đoạt tài sản cá nhân một cách độc đoán.
6)     Đảng CSVN đặt sự an nguy của Đảng lên trên quyền lợi của Tổ Quốc và Dân Tộc, độc quyền chiếm giữ toàn bộ cơ quan truyền thông và báo chí, sao chép nguyên bản luật An Ninh Mạng của Tàu cộng để bóp nghẹt tự do ngôn luận, tự do báo chí, bắt bớ và tù đày những người bất đồng chính kiến. Toàn dân Việt Nam và nhân loại tin tưởng rằng muốn tiến bộ thì phải tôn trọng nhân phẩm, quyền lợi, trí tuệ và sáng tạo của con người như đã được quy định trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.
7)     Đảng CSVN chủ trương “đồng chí, anh em với Tàu Cộng để giữ hòa khí qua 16 chữ vàng và 4 tốt. Toàn dân Việt Nam cho rằng đó là lối ngoại giao của kẻ tay sai hèn nhát, đầu hàng giặc, cúi đầu quỳ gối, bán nước cầu vinh. 

Căn cứ vào những điều nêu ra là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đưa Độc Lập Dân Tộc vào tay ngoại xâm Tàu Cộng, Tự Do Dân Chủ bị nội thù CSVN cưỡng đoạt. Tổ Quốc và Dân Tộc đang đứng bên bờ vực thẳm, Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ ra đời nhằm mục đích đoàn kết dân tộc để cứu nguy Tổ Quốc, bảo vệ đồng bào:

1)     Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam đang đối diện với nguy cơ sinh tử, thù trong cấu kết với giặc ngoài để biến Tổ Quốc ta thành một thuộc tỉnh của Tàu Cộng. Không một tổ chức nào có thể tự mình đứng ra gánh vác quốc nạn quá to lớn, mà hãy ghi nhớ lời di huấn của tiền nhân, hợp lực Dân Tộc thì kẻ thù nào cũng bị đánh bại, giành lại Giang Sơn Tổ Quốc. Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ ra đời với mục đích tối thượng này.
2)     Tự tên của Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ đã nêu rõ: Liên minh các lực lượng Việt Nam chân chính tạo thành sức mạnh tổng hợp để:
a)     Đấu tranh cho một nước Việt Nam Độc Lập nhằm thu hồi các phần đất, biển đảo, đặc khu, mật khu đang bị Tàu Cộng cưỡng chiếm, đồng thời phá bỏ sách lược dùng quyền lực mềm mà dân tộc ta đang bị Tàu Cộng khống chế, trói buộc.
b)     Đấu tranh cho một nước Việt Nam Độc Lập, Dân Chủ, giải thoát cho đồng bào khỏi ách nô lệ và gông cùm của tập đoàn cộng sản Việt Nam, tay sai bán nước.
3)     Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ tha thiết mời gọi các tổ chức đấu tranh chân chính, các hội đoàn, đoàn thể trong và ngoài nước cùng tham gia, đồng thời hoan nghênh và chào đón những thành phần từ bỏ đảng Cộng Sản, sát cánh cùng toàn dân đứng lên chống quân xâm lược Tàu Cộng,  giành Độc Lập cho Dân Tộc, và đấu tranh thiết lập một chế độ Tự Do, Dân Chủ tại Việt Nam.
4)     Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ đã nêu rõ 7 nguyên nhân nghịch lý mà đảng CSVN đã, đang và sẽ không từ bỏ quyền lực cai trị độc tài, bán nước.  LMVNĐLDC sẽ quyết tâm đấu tranh để cứu quốc, bảo vệ giống nòi và xây dựng một nước Việt Nam phú cường, dân giàu, nước mạnh, phẩm giá người dân được tôn trọng, đời đời xây dựng cuộc sống tương lai hạnh phúc bền vững.

Vì hùng khí của Cha Ông không thể bị xúc phạm. Vì lòng tự trọng Dân Tộc không cho phép chúng ta cúi đầu trước áp bức, trước bạo tàn và gian tham. Vì con cháu chúng ta không thể sống trong gông cùm, nô lệ, Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ quyết hùng tâm, dũng chí đấu tranh để đạt mục tiêu cuối cùng.
Ngày  26 tháng 1 năm 2019
Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ

           Thông Cáo Báo Chí
Về Việc Thành Lập Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ
Ngày 26 tháng 1 năm 2019

Nơi nhận:  Quý vị Lãnh Đạo Tinh Thần Tôn Giáo, Cộng Đồng, Tổ Chức, Đoàn Thể, Truyền Thông, Báo Chí, Quý vị Nhân Sĩ và Đồng Bào trong và ngoài nước.

Kính thưa Quý Vị,
Đất Nước ta hiện trong cơn nguy khốn: Đảng CSVN đã và đang áp đặt nền thống trị độc tài toàn trị và áp bức lên toàn dân Việt. Đảng CSVN vẫn nằm trong vòng kiềm tỏa của Trung Cộng, mù quáng bám vào Xã Hội Chủ Nghĩa lỗi thời nhằm duy trì quyền lực và làm tay sai của bá quyền xâm lược.

Trong khi đó, nhà cầm quyền Cộng Sản Bắc Kinh đang mưu đồ bành trướng thống trị thế giới qua quỷ kế Một vành đai, một con đường, trong lúc thế giới đang tìm phương thức ngăn chận nhưng chưa có kết quả.

Tình hình Việt Nam thậm cấp chí nguy, nếu Quốc Dân Việt vẫn tiếp tục vô cảm, không đoàn kết một lòng để chống giặc thì một ngày không xa đất nước sẽ lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh thuộc trị của Tàu. 

Trước hoàn cảnh này, vào tháng 8 năm 2018, một số người Việt Nam trong và ngoài nước hằng khắc khoải trước nỗi đau của Dân Tộc, đã cùng nhau thành lập Nhóm Khởi Xướng để tìm giải pháp cho vấn nạn của Tổ Quốc, sau đó đã mời thêm nhiều tổ chức, đoàn thể, nhân sĩ yêu nước chân chính khác tham gia vào Ủy Ban thành lập một Liên Minh với mục đích đoàn kết Dân Tộc, vận động toàn dân đứng lên chống sự xâm lăng Tàu Cộng giữ gìn nền Độc Lập, bảo vệ chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và thiết lập một thể chế Tự Do, Dân Chủ cho Việt Nam.

Vượt qua những khó khăn ban đầu với rất nhiều nỗ lực giữa quốc nội và hải ngoại, Ủy Ban đã tạm hoàn thành những văn kiện căn bản cho một liên minh đấu tranh, tất cả đều đồng thanh thành lập tổ chức có danh xưng: Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ với chủ trương đường lối căn bản như sau:
1-      Vận động toàn dân thực hiện cuộc CÁCH MẠNG DÂN CHỦ, thiết lập một thể chế TỰ DO DÂN CHỦ tại Việt Nam đồng thời chống giặc ngoại xâm và sự Hán hóa Việt Nam của nhà cầm quyền Bắc Kinh để bảo vệ nền ĐỘC LẬP DÂN TỘC.
2-      Thu hồi các phần đất và biển đảo đã mất vào tay Trung Cộng  một cách phi pháp trước đây và ngăn chận những mất mát trong tương lai.
3-      Nghiên cứu và chuẩn bị cho việc xây dựng đất nước thời hậu Cộng Sản để người dân hưởng cảnh thái bình, thịnh trị và hạnh phúc.
Những nguyên tắc căn bản cho các hoạt động của Liên Minh như sau:
1-      Liên Minh hoạt động như một tổng lực dân tộc, lấy nội lực dân tộc làm căn bản, liên minh với các chính đảng, đoàn thể, các tổ chức xã hội dân sự, các thân hào nhân sĩ, kể cả những thành phần trong guồng máy cai trị có quyết tâm từ bỏ chủ nghĩa cộng sản lỗi thời và vô nhân, cùng toàn dân hợp lực chống ngoại xâm phương Bắc và xây dựng một đất nước thực sự dân chủ tự do, phá bỏ chế độ độc tài toàn trị, nguyên nhân gây ra những thảm cảnh và nguy cơ cho đất nước hiện nay về mọi phương diện.
2-      Liên Minh chủ trương một chính phủ được dân bầu một cách dân chủ là điều kiện tiên quyết để tạo uy tín và chính danh, với sự trợ giúp của quốc tế để đòi lại chủ quyền của những phần đất, biển đảo đã mất về giặc ngoại xâm.
3-      Liên Minh dựa trên căn bản pháp lý quốc tế về nhân quyền và chủ quyền quốc gia về lãnh thổ và lãnh hải, như Luật quốc tế về biển UNCLOS, phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực quốc tế 2016 về đường Lưỡi Bò, một hoặc nhiều phần của hiệp định Genève, hiệp định Paris hoặc các hiệp ước trước đây nếu giúp ích cho việc thu hồi lãnh thổ lãnh hải đã mất trước đây.
4-      Những tổ chức tham dự trong Liên Minh đều bình đẳng, hợp tác trong tinh thần vì nước vì dân đặt quyền lợi của Tổ Quốc và dân tộc là tối thượng.
Tổ chức Liên Minh Việt Nam Độc lập Dân Chủ  gồm Hội Đồng Đại Biểu quy tụ đại diện các đoàn thể và nhân sĩ tham gia để vạch chính sách và đường lối của Liên Minh, Hội Đồng Điều Hành để điều hành Liên Minh và Hội Đồng Cố Vấn.
Hôm nay,  ngày 26 tháng 1 năm 2019, chúng tôi đồng thanh công bố Liên Minh Việt Nam Độc lập Dân Chủ chính thức ra đời và hoạt động:
I)                  Nhóm Khởi Xướng:

Trong nước (theo thứ tự a, b, c)
-          Cụ Nguyễn Văn Điền: Hội trưởng Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy,
-          Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa: Hội Trưởng Giáo Hội Cộng Đồng Tin Lành Lutheran Việt Nam-Hoa kỳ.
-          Linh Mục Nguyễn Văn Lý: Linh Mục Tổng Giáo Phận Huế, Tù nhân Lương tâm Việt Nam, Nối kết Tập Hợp Quốc Dân Việt.
-          Chánh trị sự Hứa Phi: Trưởng Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh (Cao Đài Chơn Truyền).
-          Hòa Thượng Thích Không Tánh: Phó Viện Trưởng Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Hải Ngoại: (theo thứ tự a, b, c của các chức sắc tôn giáo)
-          Linh Mục Vũ Minh: Cựu Trung tá Tuyên úy Không Quân Hoa Kỳ, cựu Tư Lệnh Phó Tuyên Úy của Ngành Không Gian Không Quân Hoa Kỳ. Chánh xứ nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Colorado Springs, Colorado.
-          Hòa Thượng Thích Quảng Thanh: Viện chủ chùa Bảo Quang tiểu bang California Hoa Kỳ. Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới.
-          Cựu Thiếu Tướng Nguyễn Duy Hinh: Nguyên tư lệnh Sư Đoàn 3 Bộ Binh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nguyên Tư Lệnh Phó Quân Đoàn IV, nguyên Tham Mưu Trưởng Quân Đoàn I và III VNCH,
-          Bác Sĩ Đỗ Văn Hội: Cựu Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ,
-          Kỹ Sư Lê Thành Nhân: Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Trung Ương Việt Nam Quốc Dân Đảng.

II)              Thành Viên Ủy Ban Thành Lập LMVNĐLDC:

-          Hòa Thượng Thích Huyền Việt:  Chủ Tịch Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo, Cố vấn LMVNĐLDC
-          Ông Đức Nguyên: Ủy Viên Trung Ương, Đại Diện Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng (Dân Xã Đảng Hòa Hảo) tại quốc nội.
-          Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm: Lãnh đạo Cao Đài miền Bắc California
-          Ông Trần Tử Thanh: cựu tù nhân lương tâm - Ủy Ban Nhân Quyền Helsinki Việt Nam
-          Ông Quốc Việt: Tập Hợp Quốc Dân Việt Hải Ngoại
-          Bác Sĩ Trần Quốc Hưng: Việt Nam Dân Chủ
-          Ông Quảng Bảo: Diễn Đàn Khuông Việt
-          Ông Vũ Hoàng Hải: Khối 8406 Hải Ngoại
-          Ông Lê Quốc Việt: Nhân Sĩ
-          Ông Nguyễn Hữu Phước: Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại – Canada:
-          Ông Phan Thanh Châu: Nhân Sĩ
-          Tiến Sĩ Nguyễn Hồng Dũng
-          Cô Hoài Hương: Tuổi Trẻ Yêu Nước Hải Ngoại – Hoa Kỳ:
-          Ông Phan Ngọc Thạch: Nguyên Hội Trưởng Thương mại Bắc Dallas
-          Ông Nguyễn Phú: Hội HO ở San Francisco, California
-          Ông Đoàn Hữu Định: Nhân Sĩ
-          Ông Lê Trung Khương: Nhân Sĩ
-          Ông Nguyễn Thiên Vân: Nhân Sĩ
-          Nhà báo Võ Tùng Chính đại diện Social Media
-          Ông Trần Việt Đạo: Nhân Sĩ
-          Kiến Trúc Sư Đỗ Châu Sơn ở châu Âu

III)          Đại diện lâm thời LMVNĐLDC các thành phố và quốc gia:
1)      Tại Hoa Kỳ:
o   Washington DC:  Ông Võ Thành Nhân và ông Đào Hiếu Thảo
o   Dallas, Texas: Kỹ sư Nguyễn Thiện Bằng, BS Trần Quốc Hưng và Phan Ngọc Thạch
o   Houston, Texas: Ông Nguyễn Phi Long
o   Atlanta, Georgia: Ông Trần Văn Ninh
o   San Jose, California: Kỹ Sư Đoàn Văn Lập,  ông Quốc Việt
o   Orange County, California: Ông Phan Thanh Châu
o   Chicago: Ông Việt Tâm Quốc
o   Austin, Texas: Ông Châu Kim Khánh, Kỹ Sư Nguyễn Đại Nam
o   Arizona: Nhà thơ Vĩnh Liêm
o   Orlando, Florida: Ông Hà Văn Tải
o   Colorado: Ông Nguyễn Ngọc Bát
o   Kansas City: Ông Nguyễn Linh
o   Philadelphia: Ông Nguyễn Phục Việt, ông Trần Tâm
o   New York: Ông Hoàng Xuân Quang

2)      Châu Úc:
o   Ông Phan Châu Kỳ

3)      Châu Âu:
o   Tại Đức: Ông Nguyễn Thiên Vân
o   Tại Pháp: Ông Phan Lâm Khanh
o   Tại Nauy: Ông Lưu Hoài Việt
o   Tại Hà Lan: Ông Nguyễn Thành Công
4)      Canada:
o   Ông Nguyễn Hữu Cường
5)      Đông Nam Á:
o   Tại Thái Lan: Ông Võ Thái Hà
6)      Việt Nam:    
o   Hà Nội: Ông Vũ Sơn Tây
o   Đà Nẵng: Ông Huỳnh Quốc Trọng
o   Sài Gòn: Ông Hưng Quốc

Kính thưa quý vị,
Chúng tôi thiết tha kêu gọi quý cộng đồng, tổ chức, đoàn thể, nhân sĩ trong và ngoài nước tham gia Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ để cùng nhau đấu tranh cứu nước và xây dựng đất nước..
Trân trọng,

Đính kèm: Tuyên Ngôn cùa LMVNĐLDC

Văn phòng liên lạc lâm thời:
·         Kỹ Sư Lê Thành Nhân, Điện thoại: (512)998-4499, Email: Lethanhnhan322@gmail.com
·         Linh Mục Vũ Minh, Điên thoại: (719)351-1845, Email:  Vuvietnam54@gmail.com
·         Bác Sĩ Trần Quốc Hưng: Điên thoại: (214)587-0859  Email:  qhtranmd@sbcglobal.net
·         Website:  http://lienminhvietnamdoclapdanchu.netKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét