Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

BBC: Bắc Hàn ra tuyên bố khác với ông Trump

BBC: Bắc Hàn ra tuyên bố khác với ông Trump

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét