Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019

Hôn Thụy - truyện dài (duy nhất?) của Tô Thuỳ Yên trên Văn

Hôn Thụy - truyện dài (duy nhất?) của Tô Thuỳ Yên trên Văn
Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2019
Blog Huyvespa 


Truyện dài (duy nhất?!?) cùa Tô Thuỳ Yên đăng trên Văn bắt đầu từ số 118 (1968) đến số 126 thì ngưng giữa chừng (như liệt kê dưới đây) (tức là chỉ đăng 6 kỳ)
HÔN THUỴ? Có người cũng đã từng suy đoán ngoài ý nghĩa là cơn ngủ sâu (coma) mà TTY đã chọn để dùng thì còn 1 ẩn ý là Hôn (Nguyễn Thị) Thuỵ (Vũ)


Các link khác liên quan đến tác giả TÔ THUỲ YÊN 

Năm thứ năm 1968: .... 

#118 - Lối về chợ Trúc (Tuyển tập) (KHỞI ĐĂNG) 

#119 - Tưởng niệm André Maurois, nhà văn lớn nước Pháp 

#120 - Đêm Bethléem (Tuyển tập Giáng sinh) 

Năm thứ sáu 1969: 

#121 - Kỷ niệm Đệ Ngũ chu niên. Casey Calvert, nhà văn xứ Cuba 

#122 - Mùa đông trong trí nhớ (Tuyển tập). Kawabata, nhà văn Nhật giải Nobel 1968 

#123 & 124 - Giai phẩm Xuân Kỷ Dậu (KHÔNG ĐĂNG) 

#125 - Đầu Xuân Lộc Mới (Tuyển tập) (KHÔNG ĐĂNG) 

#126 - Như nước trong nguồn (Tuyển tập). Stefan Zweig, nhà văn Đức (ĐĂNG 1 KỲ VÀ ...NGƯNG) A
B


Các tác phẩm khác trên Văn, trong đó có 1 vài bài thơ không được đăng (sau này tác giả cũng không còn giữ)
A
Tô Thùy Yên và ‘Chiều Trên Phá Tam Giang’ (Viên Linh)
(hình tư liệu: huyvespa)
Tôi có một kỷ niệm với anh, nếu anh không kể lại thì không biết, chuyện quanh bài thơ “Chiều Trên Phá Tam Giang.” Tô Thùy Yên nói cả xấp thơ của anh bị tiêu hủy, mất hết, may nhờ đưa tôi bài “Chiều Trên Phá Tam Giang” đăng lên Thời Tập trước năm 1975 nên nó còn đó.
Khoảng một, hai năm cuối trước 1975, một hôm nhà văn Mai Thảo gọi tôi từ tạp chí Văn, là tờ báo của nhà xuất bản Nguyễn Đình Vượng mà anh đang trông coi bài vở, biên tập, là nếu muốn đăng thơ Tô Thùy Yên thì ghé qua báo Văn mà lấy.
Lúc ấy tôi có nhà in Phúc Hưng và đang xuất bản tờ báo riêng của mình là tạp chí Thời Tập. Đó là giai đoạn giám đốc thông tin báo chí (có tên gọi khác nhưng tôi không còn nhớ rõ) là Hoàng Đức Nhã, người đưa ra biện pháp báo chí phải ký quỹ nhà nước 20 triệu đồng, nếu vi phạm kiểm duyệt số tiền đó sẽ bị trừ đi.
Tô Thùy Yên đưa báo Văn bài “Chiều Trên Phá Tam Giang,” Mai Thảo gọi tôi nói: “Thời Tập của cậu có muốn đăng thì qua lấy về mà đăng, nhớ gọi cho Tô Thùy Yên một tiếng. Vượng (chủ nhiệm báo Văn) hắn không dám đăng. Đăng lên bị kiểm duyệt là nó trừ mất 20 triệu ký quỹ!”
Tôi cho sắp chữ in trên Thời Tập. Không có gì xảy ra cả.a
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét