Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Có cần Đảng ‘tuyên truyền, giáo dục’ căn kẽ hơn chuyện Biển Đông?

Có cần Đảng ‘tuyên truyền, giáo dục’ căn kẽ hơn chuyện Biển Đông?
30/07/2019

Hình ảnh tuần duyên Trung Quốc và bản đồ khu vực Bãi Tư Chính trên Biển Đông. (Ảnh chụp màn hình Thanh Niên)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét