Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

CHUNG MỘT ƯỚC MƠ


CHUNG MT  ƯC MƠ

                      Ngô Đc Dim
Bin đen ngưi sóng dy trùng dương
Đt tri bão la rc tri Đông
Hng Kông pht phi c dân ch
Chí trai ngt nghu vút ngn bng


Tui tr quyết vươn vai Phù Đng
Đp tan bo quyn n máu xương
Chém đt bch tuc t đi lc
Thc tnh muôn ngưi khp muôn phương

Tay trong tay tiến lên vũ bão
Sá gì đâu súng đn hơi cay
Vì t do Hng Kông quyết t
Vì dân ch ngưi ngưi máu sôi

Thiên An Môn n thn l nóng
Khóc quãng trưng máu đ oan khiên
Ánh hào quang muôn đi rc sáng
Nguyn soi đưng bán đo thn tiên

Hng Kông Vit Nam chia nhau ni nhc
Ni da xáo tht tm máu dân lành
Cùng k thù cùng chung thân phn
Siết tay nhau dit ha da vàng

Hn ngày mai tri Đông rng r
Anh và tôi trai Vit vi trai Hng
Cùng bưc đi trên no đưng vn ưc
Ngm sao trăng mi cn chén xuân nồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét