Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

LỜI KÊU GỌI CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC

LỜI KÊU GỌI CHỐNG TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC, KHỞI KIỆN TRUNG QUỐC GÂY HẤN, XÂM CHIẾM BIỂN ĐẢO CỦA VIỆT NAM TRÊN BIỂN ĐÔNG
(Cập nhật đợt 9, tổng cộng 17 tổ chức, 834 cá nhân ký tên; 273 cá nhân ký tên trực tuyến)
31/08/2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét