Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

THÔI RỒI! TRUMP LÊN KẾ HOẠCH ĐÒI NỢ CŨ!


THÔI RỒI! TRUMP LÊN KẾ HOẠCH ĐÒI NỢ CŨ!
Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019
Xuandien


Nguyễn Đăng Hưng
THÔI RỒI! TRUMP LÊN KẾ HOẠCH ĐÒI NỢ CŨ!

Chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch đòi Trung Cộng trả tiền trái phiếu thời kỳ nhà Thanh mà người Mỹ đã mua. Tiền trái phiếu mà Trung Hoa đã dùng cho việc xây dựng đường sắt Hán Khẩu - Tứ Xuyên, đầu thế kỷ XX!

Dĩ nhiên là Trung Quốc sẽ khó chấp nhận điều này viện cớ là do chính quyền phong kiến nhà Thanh có trước nhà nước cộng sản.

Nhưng người dân Mỹ mua trái phiếu Trung Quốc sẽ phản biện lại:

Nhà Thanh bị sụp đổ do và nhà nước cộng sản đã tiếp quản ngân khố (kho vàng bạc, tiền mặt...) của Hoàng đế để lại nên việc phải trả tiền trái phiếu cho người mua là hợp lý.

Tính pháp lý sẽ hạ hồi phân giải, nhưng Trump sẽ có thể dùng khoản nợ này để thế chấp khoản trái phiếu Mỹ mà chính quyền Bắc Kinh đang nắm giữ!
Nếu tính cả vốn lẫn lãi thì trái phiếu thế kỹ 20 mà Mỹ nắm sẽ có giá trị không thua khối trái phiếu thế kỷ 21 mà Trung Cộng đang nắm giữ!

Lại thêm một đòn chí mạng cho Chinazi!

Xem tại đây:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét