Thursday, September 19, 2019

Bảy cách người biểu tình Hong Kong biểu tình ôn hoà


Bảy cách người biểu tình Hong Kong biểu tình ôn hoà
19/09/2019
Hong Kong đã bước vào ngày biểu tình thứ 100 và vẫn chìm đắm trong tình trạng bạo lực, hỗn loạn, nhưng nhiều người dân Hong Kong vẫn tìm ra các cách khác sáng tạo hơn để biểu tình ôn hoà.
Từ các buổi trình diễn ánh sáng bằng bút laser, đến các dàn đồng ca, BBC xem lại một số phương pháp sáng tạo được áp dụng trong một phong trào biểu tình không có lãnh đạo. Ngoài 7 cách BBC nếu trong video, những người biểu tình Hong Kong còn áp dụng nhiều chiến thuật khác.

No comments:

Post a Comment