Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

Bộ Ngoại giao Mỹ chia buồn về việc Hòa thượng Thích Quảng Độ qua đời

Bộ Ngoại giao Mỹ chia buồn về việc Hòa thượng Thích Quảng Độ qua đời
29/02/2020
VOA

Đi lão Hoà Thượng Thích Qung Đ, Đ ngũ Tăng Thng ca Giáo hi Pht giáo Vit Nam Thng nht, mt t chc tôn giáo không được nhà nước công nhn, viên tch ti ngày 22/02.


Bộ Ngoi giao Hoa Kỳ ngày 28/2 ra thông cáo báo chí, gi li chia bun trước tin Đ ngũ Tăng thng Giáo hi Pht giáo Vit Nam Thng nht, Thích Qung Đ, qua đi. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét