Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

Dịch corona: WHO nâng mức rủi ro toàn cầu từ ‘cao’ lên ‘rất cao’

Dịch corona: WHO nâng mức rủi ro toàn cầu từ ‘cao’ lên ‘rất cao’
29/02/2020
VOA


Người dân đeo khu trang trên đường ph Minsk, Belarus, ngày 28 tháng 2, 2020.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét