Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Ghi nhận 90 năm Đảng CSVN hiện diện trên đất nước VN

Ghi nhận 90 năm Đảng CSVN hiện diện trên đất nước VN
           Toàn Ban Biên Tập Đối Thoại cầu nguyện Cụ sớm về cõi bình an
          Cụ đã hy sinh không chỉ cho nhân dân Đồng Tâm mà cho cả khối dân oan
“hiếm có dân tộc nào trên thế giới khi nói đến Đảng cầm quyền, nhân dân lại dành cho một sự trân trọng, tự hào, yêu thương như dân tộc Việt Nam đối với Đảng Cộng sản Việt Nam”(Nguyễn Phú Trọng)


Năm 1954

Đấu tố

Hình ảnh cải cách ruộng đất

Năm 2000


  • Toàn Ban Biên Tập Đối Thoại cầu nguyện Cụ sớm về cõi bình an
  • Cụ đã hy sinh không chỉ cho nhân dân Đồng Tâm mà cho cả khối dân oan

Xem tiếp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét