Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

90 năm đảng CSVN


Kính gởi đảng CSVN để ghi nhận:
90 năm hiện diện của đảng CSVN trong dòng lịch sử dân tộc


Nguyễn Cơ Thạch: Thân Phụ Ông Phạm Bình Minh (Phạm văn Cương 1921)
Một thời kỳ Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã khởi sự.

Phạm Bình Minh:(BT Ngoại Giao)
Việt Nam và Trung Quốc có ký kết hiệp ước, nếu liên quan an ninh và dịch bệnh thì có thể đóng cửa nhưng phải có thỏa thuận giữa hai bên chứ Việt Nam không thể đơn phương.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét