Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

Mỹ cập nhật cảnh báo du hành trong mùa dịch COVID-19

Mỹ cập nhật cảnh báo du hành trong mùa dịch COVID-19
29/02/2020
VOA
Khi dịch bnh COVID-19 tiếp tc lan rng trên toàn cu và các quc gia đang báo cáo nhng ca mi được xác nhn, M đang theo dõi sát và cập nht các cnh báo du hành.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét