Thứ Hai, 24 tháng 2, 2020

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: TQ cấm công dân họ ra đường nhưng lại đề nghị cho họ sang ta!

Nhà thơ Trần Đăng Khoa: TQ cấm công dân họ ra đường nhưng lại đề nghị cho họ sang ta!
Marduk 25 février 2020
Danquyen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét