Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020

THIỀN SƯ NHẤT HẠNH VIẾT VỀ HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ

THIỀN SƯ NHẤT HẠNH VIẾT VỀ HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ
Thứ Ba, 25 tháng 2, 2020
Xuandien


Thiền sư Nhất Hạnh viết về Hòa thượng Thích Quảng Độ

Thầy Quảng Độ là vị Bồ Tát có khả năng cứu chuộc được cho tất cả chúng ta, gột sạch được cho thế hệ ta cái tội hèn nhát không dám lên tiếng trước bạo lực, áp bức và độc tài. Tôi không bao giờ dám nghĩ là thầy Quảng Độ sân si. Tôi nghiêng mình trước tuệ giác và đức vô úy của Thầy.

Cũng may là lịch sử hiện đại còn có thầy Quảng Độ và một số các thầy và các đạo hữu khác, hữu danh hay vô danh, có tầm vóc của những vị Bồ Tát. Tôi rất hãnh diện vì sự có mặt của họ. Tôi không nghĩ rằng thầy Quảng Độ là trứng chọi với đá. Tôi thấy Thầy là kim cương. Đá không thể nào làm tổn hại được kim cương. Thầy là kim cương bất hoại dù hình hài Thầy còn hay không còn hiển hiện.

Thầy Quảng Độ là một trong những vị cao tăng của thời đại chúng ta. Thầy là một vị chân tu, thẳng thắn, chân thật không màng danh lợi, học và hạnh kiêm toàn.

Thầy Quảng Độ ơi, có Thầy cho nên chúng tôi và con cháu của Thầy sẽ không còn để cho sự hèn nhát kéo lôi và làm tê liệt. Con cháu của Thầy sẽ tiếp nối được tinh thần đạo đức và vô úy của Thầy. Xin Thầy cứ yên tâm.

Kính lễ Giác linh Ngài cao đăng thượng phẩm.
 

Sư Ông Làng Mai 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét