Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020

Đi Tìm Công Lý Cho Đồng Tâm

Đi Tìm Công Lý Cho Đồng Tâm

·        Toàn Ban Biên Tập Đối Thoại cầu nguyện Cụ sớm về cõi bình an
·         Cụ đã hy sinh không chỉ cho nhân dân Đồng Tâm mà cho cả khối dân oan