Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2020

Mô Hình Dự Luật A.T.H.E.N.A.I: Triệt Tiêu “Tiền Đồn” của CSTQ tại Hoa Kỳ

Mô Hình Dự Luật A.T.H.E.N.A.I: Triệt Tiêu “Tiền Đồn” của CSTQ tại Hoa Kỳ
Ls Đặng Thanh Chi
25/8/2020
Danlambao


Ls Đặng Thanh Chi (Danlambao)
 - Sáng thứ hai, 24.08.2020 Viện Athenai Institute, trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn, trách nhiệm soạn thảo mô hình dự luật “Hành Động Chống Sự Bành Trướng Ảnh Hưởng của Chủ Nghĩa Độc Tài (“The Action to Halt the Expansion of Neo-Authoritarian Influence Act” (ATHENAI) ra thông cáo báo chí cho biết sau nhiều nỗ lực vận động và soạn thảo, mô hình dự luật Athenai Act đã hoàn tất, giúp Hoa Kỳ tiến gần thêm 1 bước nữa trong việc đóng cửa 75 Viện Khổng Học (Confucius Institutes) do đảng CS Trung Quốc tài trợ hoạt động trên 44 tiểu bang của Hoa Kỳ.


Mô hình dự luật này sẽ rút lại các quỹ tài trợ từ tiền đóng thuế của dân Mỹ từ các trường đại học nào có hợp đồng hoặc ký kết bất cứ loại giao kèo, hợp tác nào với các chương trình, tổ chức, đoàn thể do đảng cộng sản TQ tài trợ hoặc có bất kỳ liên hệ đến chính quyền Trung Quốc như Bộ Giáo Dục, Trung Tâm Sư Phạm Hoa Ngữ và Hợp Tác, vốn là bộ phận đặc trách quản lý các chương trình của Viện Khổng Học Trung Quốc trên đất Mỹ. Mô hình và nội dung dự luật này được soạn thảo nhằm có thể áp dụng cho tất cả các tiểu bang vì “cuộc chiến để bảo vệ tự do học đường, tự do học tập là vô cùng quan trọng để chỉ giới hạn ở cấp chính phủ liên bang trách nhiệm”.(*)

Được biết các Viện Khổng Học này là lực lượng tiên phong của đảng CSTQ nhằm thiết lập các tiền đồn trên khắp nước Mỹ. Các giáo sư, nhân viên làm việc tại các Viện này được đảng CSTQ tuyển chọn, trả lương và bay sang Mỹ để thi hành nhiệm vụ tuyên truyền, đầu độc tư tưởng và phá hoại tự do giáo dục tại các khuôn viên học đường Hoa Kỳ. Vào thời điểm của tháng 8/ 2020, vẫn còn 75 Viện Khổng Học trên khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, và 500 lớp Khổng giáo nhắm vào đối tượng học sinh từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 trung học. Các Viện này được tài trợ bởi chính phủ CSTQ với ý đồ bành trướng chủ thuyết cộng sản toàn trị trong khuôn viên học đường Mỹ. Chương trình giảng dạy các phiên bản bóp méo lịch sử, minh oan cho sự vi phạm nhân quyền của chế độ, và tuyên truyền cái nhìn 1 chiều về 1 nước Trung Hoa “vĩ đại” dưới chế độ độc tài độc đảng. Nhờ nỗ lực tranh đấu của vài chục tổ chức trên toàn thế giới, kèm với sự gia tăng nhận thức về vai trò của các Viện Khổng Học trong kế hoạch toàn cầu của đảng CSTQ nhằm bóp nghẹt mọi phê bình và bất đồng chính kiến, các vị quản trị các trường đại học và các nhà hoạch định chính sách liên bang Hoa Kỳ bắt đầu nhận biết tầm nguy hiểm của các Viện Khổng Học Tàu cộng. Đã có 45 Viện Khổng Học bị đóng cửa vào năm 2014, và đầu tháng này, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tuyên bố sẽ chỉ định các Viện Khổng Học còn lại là những “phần tử nước ngoài”. 

Những tiến triển này là những bước khởi đầu tích cực. Bước kế tiếp các nhà lập pháp tiểu bang cần biểu quyết thông qua mô hình dự luật này tại quốc hội để đạo luật này sẽ được áp dụng trên toàn quốc nhằm ngăn chận âm mưu bành trướng chủ nghĩa độc tài CSTQ ngay trên đất Mỹ.

Quyền tự do học tập đòi hỏi nỗ lực của cả quốc gia. Mầm nguy hiểm và tác hại của các chương trình giáo dục “Khổng học” sẽ còn tiếp diễn cho đến khi dự luật ATHENAI sớm được thông qua bởi các nhà lập pháp Hoa Kỳ trong những ngày tới.

Trích:

(*) Thông Cáo Báo Chí của Athenai Institute at www.athenai.org.

25/8/2020

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét